Asiasana: Kasvatustiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Sukupuoli ja kulttuuritausta vaikuttavat 6. – 9. luokan oppilaiden sosiodigitaaliseen osallistumiseen (Väitös: MA Shupin Li, 8.11.2019, kasvatustiede)

Shupin Li tarkasteli väitöstutkimuksessaan suomalaisten oppilaiden sosiodigitaalisen osallistumisen, eli internetissä sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvan toiminnan kytköksiä ikätovereiden välisiin ystävyyssuhteisiin sekä kouluapuun. Tutkimus osoittaa, että sukupuoli ja kulttuuritausta ovat tärkeitä tekijöitä oppilaiden verkostosuhteiden erilaistumisessa.

Kasvatus- ja koulutusjärjestelmä on keino ylläpitää yhteiskunnallista luottamuksen ilmapiiriä ja edistää maahanmuuttajien akkulturaatiota (Väitös: KTM Johanna Kortessalo-Ainasoja, 8.11.2019, kasvatustiede)

Johanna Kortessalo-Ainasoja tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa amerikansuomalaisten siirtolaisten akkulturaatiota eli sopeutumista amerikkalaiseen yhteiskuntaan 1900-luvun alussa. Tutkimuksessa selviää, että maahanmuuttajien sopeutumista koskevat haasteet ovat olleet samansuuntaisia aikakaudesta riippumatta. Väittelijän mukaan kasvatus- ja koulutusjärjestelmillä oli ja on vieläkin erityisen suuri rooli sopeutumisessa uuteen kulttuuriin.

Tutkielmien ohjaus kansainvälisissä maisteriohjelmissa - opiskelijan ja ohjaajan näkökulmat (Väitös: MA Kalypso Filippou, 1.11.2019, kasvatustiede)

MA Kalypso Filippoun väitöstutkimus tarkastelee pro gradu-tutkielmien ohjausta suomalaisyliopistojen kansainvälisissä englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tutkimuksessa selvitettiin tutkielmien ohjausprosessia, opiskelijan ja ohjaajan välistä ohjaussuhdetta sekä molempien osapuolten kokemuksia ja odotuksia ohjaukselta. Tulokset osoittavat, että ohjauksen pedagogista kehittämistä tulisi tukea enemmän.

Minustako opettaja? Aineenopettajaksi opiskelu ja uranäkymät

Aika

17.1.2019 klo 10.00 - 14.30
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) lukuvuodelle 2019-2020 on käynnistynyt. Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00. Minustako opettaja? Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää torstaina 17.1.2019 klo 10.00-14.30 Turun normaalikoululla aineenopettajaksi...

Opetussuunnitelma ohjaa opettajien työtä eri tavoin – haasteina tulkinnanvaraisuus ja opettajien erilainen osaaminen (Väitös: KM Jaanet Salminen, 24.8.2018, kasvatustiede)

KM Jaanet Salmisen väitöstutkimus on ajankohtainen puheenvuoro opetussuunnitelmasta opettajan työn ohjaajana nyt, kun peruskoulun viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen vaikutukset ovat ulottumassa koulujen arkeen. Tutkimus tuo lisätietoa opetussuunnitelman ohjaustavan ja opettajan opetussuunnitelmaosaamisen kehittämisen merkityksestä, kun tavoitteena on opetussuunnitelman tarkoitusten yhdistyminen oppilaiden tarpeisiin koulun arjessa.

 

Motivoivatko oppimispelit todella oppilaita? (Väitös: MA Gabriela Rodriguez-Aflecht, 18.6.2018, kasvatustiede)

Digitaalisia pelejä käytetään entistä enemmän kouluissa. Vaikka niiden uskotaan olevan motivoivia oppilaille, todisteet tämän tueksi ovat olleet vähäisiä. Turun yliopistossa toteutetussa tutkimuksessa selvisi, että matemaattisella oppimispelillä Number Navigation Game oli positiivisia vaikutuksia matematiikan oppimiseen, mutta ei oppilaiden motivaatioon. Näiden tulosten perusteella oppimispelit ovat hyvä lisä muihin opetusmenetelmiin, mutta ne tulee valita todistettuihin oppimistuloksiin perustuen, eikä siksi että niiden oletetaan motivoivan oppilaita.