Sadat vastavalmistuneet maisterit vannoivat opettajan valan

04.06.2021

Luentosalissa kaikuu kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksen vararehtori Inkeri Ruokosen sanat hänen lukiessaan Comeniuksen valaa. Muut valmistuneiden juhlaan, publiikkiin, osallistuneet vannoivat valansa kotona. Koronan vuoksi tiedekunnan publiikki järjestettiin toista kertaa etänä, mutta juhlan tuntu oli silti vahva. Puheenvuorot nostivat esille tiedekunnasta valmistuneiden merkityksen niin yhteiskunnan kehitykselle kuin yksittäisen ihmisen hyvinvoinnille.

Erityisopettajaksi valmistunut Katri Kärkkäinen muistutti yli 320:lle valmistuneelle kasvatustieteen, opettajankoulutuksen ja kansainvälisen maisteriohjelman sekä varhaiskasvatuksen kandidaateille, että heillä tulee olemaan suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Hän painotti, että kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen ammattilaisina heillä on mahdollisuus puuttua ongelmatilanteisiin. Auttaa lasta ongelmatilanteissa.

­– On tärkeää, että meillä on halu ja kiinnostus kohdata lapsi. Meillä on hyvät mahdollisuudet tarttua haasteisiin. Meidän ei tarvitse osata korjata kaikkea yksin, mutta meillä pitää olla rohkeutta ottaa asiat puheeksi ja ohjata lapsi oikean ammattilaisen luo tilanteessa, jossa omat keinomme eivät riitä, Kärkkäinen totesi.

Kärkkäisen esillenostamaan vastuuseen johdatti toista kertaa kasvatustieteiden tiedekunnan publiikissa vannottu Comeniuksen eli opettajan vala. Ruokonen johdatti valan vannontaan kertoen, että kasvatusfilosofi Johan Comenius painotti jo 1600-luvulla jatkuvan oppimisen merkitystä.

– Opettajana osallistun uuden sukupolven kasvattamiseen, joka on inhimillisistä tehtävistä merkittävimpiä. Päämääräni on uudistaa ja välittää ihmiskunnan yhteistä tieto-, kulttuuri- ja osaamisvarantoa, Ruokonen luki salissa maisterien ja kandidaattien lukiessa valaa kukin omissa kodeissaan.

Valan myötä vastavalmistuneet vakuuttivat pyrkivänsä aina toimimaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti edistän oppilaiden ja opiskelijoiden kehitystä niin, että jokainen voi kasvaa taipumustensa ja lahjojensa mukaiseen täyteen ihmisyyteen.

Vala johdatti myös koulutuksesta vastaavan vararehtori Piia Björnin puheenvuorossaan korostamaan jatkuvaan oppimiseen.

– On tärkeää säilyttää alaan liittyvä uteliaisuus: uteliaisuus ympäröivään maailmaan ja alalla tehtävään tutkimukseen. Niistä saa aina uuden vauhdin työhön, Björn totesi.

Comeniuksen valassa luvattiinkin pitää yllä ja syventää ammattitaitoa kehittämällä itseään jatkuvasti. Sekä Björn että Ruokonen muistuttivat puheenvuoroissaan, että nyt valmistuneet maisterit ja kandidaatit ovat koronan vuoksi toden teolla joutuneet sopeutumaan ja muokkaamaan omaa tapaansa oppia.

– Muuttuvassa maailmassa meidän kasvatustieteilijöiden vastuuna on pitää tilanne hallinnassa, me tasapainotamme tilannetta, myös erityispedagogiikan dosenttina toimiva Piia Björn muistutti.

Mutta yksin sitä ei tarvitse tehdä.

– Oma Alma materinne, suomeksi hellä äitinne, kutsuu teidät mukaan alumnitoimintaamme, Ruokonen totesi.

Luotu 04.06.2021 | Muokattu 04.06.2021