Asiasana: luokanopettajankoulutus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

EC2U-harjoittelu vahvistaa luokkahuonetaitoja

27.06.2023

European Campus of City-Universities (EC2U) -allianssi on tänä keväänä tarjonnut opettajiksi opiskeleville mahdollisuuden lähteä 2-4 viikon opetusharjoitteluun EC2U-yliopistokaupungissa toimivaan kouluun. Mahdollisuuteen on tänä keväänä tarttunut viisi Turun yliopiston opiskelijaa. Turkuun on lisäksi saapunut yksi harjoittelija Saksan Jenasta.

Opetustapojen ja didaktisen harkinnan dynamiikka opettajan työn ja opettajankoulutuksen ydinalueita (Väitös KM Mikko Tiilikainen, 21.4.2022, kasvatustiede)

Opettajan työn keskiössä on opetustapojen ja didaktisen harkinnan käyttäminen yhdessä niin, että ne edistävät viisaita opetuksellisia valintoja. Yhteiskäytön harjoitteluun on tärkeää keskittyä jo peruskoulutusvaiheessa. Näin toteaa Mikko Tiilikainen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan tekemässään väitöstutkimuksessa. Tiilikainen rakensi tutkimuksessaan käytännön opetustyön monitahoisia, dynaamisia ydinominaisuuksia jäsentävän teoreettisen viitekehyksen.

Sadat vastavalmistuneet maisterit vannoivat opettajan valan

04.06.2021

Luentosalissa kaikuu kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksen vararehtori Inkeri Ruokosen sanat hänen lukiessaan Comeniuksen valaa. Muut valmistuneiden juhlaan, publiikkiin, osallistuneet vannoivat valansa kotona. Koronan vuoksi tiedekunnan publiikki järjestettiin toista kertaa etänä, mutta juhlan tuntu oli silti vahva. Puheenvuorot nostivat esille tiedekunnasta valmistuneiden merkityksen niin yhteiskunnan kehitykselle kuin yksittäisen ihmisen hyvinvoinnille.