Asiasana: erityisopettajan opinnot

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

15 lisäaloituspaikkaa erityisopettajankoulutukseen

22.12.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja vuodelle 2022 2 300:lla. Minsteriö ohjaa aloituspaikoista 15 Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan erityisopettajankoulutukseen. Koulutukseen valittavat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi ja kasvatustieteen maistereiksi.

Sadat vastavalmistuneet maisterit vannoivat opettajan valan

04.06.2021

Luentosalissa kaikuu kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksen vararehtori Inkeri Ruokosen sanat hänen lukiessaan Comeniuksen valaa. Muut valmistuneiden juhlaan, publiikkiin, osallistuneet vannoivat valansa kotona. Koronan vuoksi tiedekunnan publiikki järjestettiin toista kertaa etänä, mutta juhlan tuntu oli silti vahva. Puheenvuorot nostivat esille tiedekunnasta valmistuneiden merkityksen niin yhteiskunnan kehitykselle kuin yksittäisen ihmisen hyvinvoinnille.