Oppilaiden yksinäisyyden torjuntaan kehitetään School to Belong -ohjelma

15.12.2021

Lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentämiseen lähdetään uuden School to Belong -ohjelman voimin. Kehittämistyö siirtyy toteuttamisvaiheeseen, kun eduskunta ohjasi joululahjarahoistaan 250 000 euroa ohjelmalle. Hanketta vievät eteenpäin ohjelman kehittäjä HelsinkiMissio, kehitystyössä alusta saakka mukana ollut kasvatuspsykologian professori, opetusneuvos Niina Junttila ja hänen työyhteisönsä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos sekä Opetushallitus ja Aluehallintovirasto.

Eduskunta jakaa vuosittain joululahjarahoja valtion talousarvion jakamattomasta varasta yhteiskunnallisesti merkittäviin tarkoituksiin. Tänä vuonna osansa sai School to Belong -ohjelma, josta kehitetään pitkäkestoista toimintamallia yksinäisyyden vähentämiseksi Suomen kaikissa oppilaitoksissa.

– HelsinkiMissio on jo vuoden ajan kehittänyt mallia yhdessä tutkijoiden kanssa. Mukana on ollut myös kaksi koulua Helsingistä sekä uutena yksi Naantalista. Nyt saadun rahoituksen turvin voimme koordinoida ohjelman kehittämistyötä, jalkauttaa se mukaan valittuihin kouluihin ja tutkia toimenpiteiden vaikuttavuutta, Niina Junttila kertoo.

Eduskunnan tuella ohjelma voidaan ottaa käyttöön 40–50 oppilaitoksessa tavoittaen jopa 15 000 lasta ja nuorta.

– Mukaan haluavat koulut voivat ilmoittautua mukaan vaikka lähettämällä minulle sähköpostia, Junttila sanoo. Hän toimii professorin ja opetusneuvoksen tehtäviensä ohella myös HelsinkiMission pitkäaikaisena yhteistyökumppanina ja hallituksen jäsenenä.

Junttila korostaa sitä, että mukaan on lähdettävä koko kouluyhteisön voimin. Rehtorien ja opettajien lisäksi mukaan halutaan oppilashuollon toimijat sekä erityisesti lapset ja nuoret, jotka tuntevat parhaiten juuri ne todelliset kehittämisen paikat.

– Yksinäisyyden ja ostrakismin eli ulossulkemisen vähentäminen lähtee liikkeelle koulun strategiasta. Esimerkiksi THL:n selvityksistä käy ilmi, että oppilashuollon henkilökunta kokee lasten ja nuorten yksinäisyyteen puuttumisen vaikeaksi. Kiusaamisen vähentämisen toimenpiteitä on kirjattu jo lähes kaikkien oppilaitosten toimenpiteisiin, mutta yksinäisyyden vähentämiseen löytyy kirjattuja toimenpiteitä vasta alle puolella vastanneista.

Uusimmasta Kouluterveyskyselystä ilmenee, että lasten ja nuorten kokema yksinäisyys on kasvanut kaikissa ikäluokissa. Pitkään jatkunut yksinäisyys lisää nuoren riskiä sairastua mielenterveysongelmiin, kuten ahdistukseen ja masennukseen.

Yksinäisyys sairastuttaa myös fyysisesti ja yksinäisyyttä toistuvasti kokevat nuoret raportoivat muita useammin erilaisista kivuista ja niihin käytetyistä lääkkeistä. Yksinäisyyden kokemuksella on todetusti vaikutuksia nuorten opiskelumotivaatioon, opintojen keskeyttämisriskiin, jaksamiseen ja tulevaisuudenuskoon.

Ensimmäisessä vaiheessa mukaan otetaan toisen asteen oppilaitoksia sekä yläkouluja. Myöhemmin mukaan kutsutaan myös alakouluja.

– School to Belong -ohjelmaa on kehitetty laajan kansainvälisen tutkimukseen perustuvan tiedon avulla. Olemme ottaneet keinoiksi tutkimuksen pohjalta todetut neljä tehokkainta yksinäisyyden vähentämisen menetelmää, Junttila sanoo.

Nuo neljä menetelmää ovat sosiaalisten ja sosiokognitiivisten eli yhteistyötaitojen kehittäminen, sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen, sosioekologiset interventiot sekä kognitiivisen psykoterapian tukitoimet tilanteissa, joissa yksinäisyys on jo aiheuttanut yksinäisyyttä ylläpitäviä ajatusvääristymiä.

– Sosiaalisten kontaktien mahdollistamisella tarkoitamme esimerkiksi sellaista kerhotoimintaa, johon kaikkien on mahdollista tulla. Sosiekologisissa interventioissa pyrimme vaikuttamaan kaikkiin, yksinäisyyden vähentäminen on meidän kaikkien vastuulla, Junttila sanoo.

School to Belong on suunniteltu pitkäkestoiseksi toimintamalliksi Suomen kaikkiin oppilaitoksiin suomeksi ja ruotsiksi.

HelsinkiMission ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen lisäksi mukana toiminnassa ovat Aluehallintovirasto sekä Opetushallitus, jolla on keinot levittää ohjelma Suomen kaikkiin kouluihin, kun se on valmis monistettavaksi.

Sekä HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander että Niina Junttila iloitsevat eduskunnan joululahjarahapäätöksestä.

− Eduskunnan huomionosoitus koulujemme yksinäisille lapsille ja nuorille eli heille, jotka aivan liian usein seisovat yksin, jäävät ryhmissä ulkopuolisiksi ja joutuvat jatkuvasti peittämään omaa pahaa oloaan, ja on aivan mittaamattoman arvokas. Tämä lahja osoittaa, että lapsilla, nuorilla ja sillä, ettei kukaan joutuisi pärjäämään aina yksin, on merkitystä, Junttila sanoo.

Luotu 15.12.2021 | Muokattu 27.01.2022