Jo työssä olevat opettajat kouluttautuneet ahkerasti matematiikan opetukseen

16.02.2023

Yli 7 000 kasvatus- ja koulutusalan ammattilaista on osallistunut reilun viiden vuoden aikana suomalaisyliopistojen luomaan Joustavaan Matematiikkaan eli JoMa-täydennyskoulutukseen. JoMan tarjoamat tutkimusperustaiset opetusmenetelmät ja mielekkääseen harjoitteluun panostaminen ovat yksi keino saada lapset ja nuoret innostumaan matematiikasta.

– Punaisena lankana läpi kaikkien JoMa-kurssien kulkee matematiikan harjoittelu taitojen joustavaa, uusissa tehtävissä ja tilanteissa tapahtuvaa käyttöä silmällä pitäen. Kursseilla tähdätään matemaattisten käsitteiden ymmärtämiseen ja niiden mielekkääseen käyttöön oppilaiden oman ajattelun työkaluina. Kursseilla perehdytään siihen, miten luodaan erilaisia ratkaisutapoja sekä perusteluja kunnioittava ilmapiiri matematiikan tunneille, JoMa-hankkeen vastuullinen johtaja, Turun yliopiston kasvatustieteiden professori Minna Hannula-Sormunen sanoo.

JoMa on ainutlaatuinen tutkimusperustainen ja ammatillista kehittymistä syventävä täydennyskoulutusohjelma varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetushenkilöstölle, esi- ja perusopetuksen opettajille, lukion opettajille sekä erityisopettajille. JoMa-kursseilla perehdytään siihen, mitä tarkoitetaan joustavalla matemaattisella ajattelulla ja miksi joustavuuteen pyrkiminen matemaattisen ajattelun opetuksessa on tärkeää aina varhaiskasvatuksesta lukioon.

Kursseilla on tarjolla uusinta tutkimustietoa sovellettuna käytännön kasvatus- ja opetustilanteisiin.

– Kursseilla nostetaan matemaattinen ajattelu ja erilaiset ratkaisutavat esille ja kumotaan monia myyttejä matematiikan oppimisesta. Samalla kehitetään joustavaa matemaattista ajattelua liittämällä oppikirjojen matematiikka matemaattiseen havainnointiin arjen tilanteissa ja kiinnitetään huomiota joustaviin ongelmanratkaisustrategioihin. Hannula-Sormunen kertoo.

JoMa liittää matematiikan kiinteästi osaksi arkea

Ensimmäiset JoMa-kurssit pyörähtivät käyntiin jo 2018. Reilussa viidessä vuodessa koulutukseen on osallistunut 7 000 kasvatus- ja opetusalan ammattilaista. Ohjelman laadukkuudesta kertoo se, että Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt JoMa-stipendit yli 400:lle 11 opintopisteen laajuisen kurssikokokonaisuuden suorittaneelle.

– Tämä on huikea saavutus paitsi JoMa-tutkijoilta, niin myös erityisesti osallistuneilta opettajilta. Täydennyskoulutukseen osallistuneet ovat saaneet kursseilta omaan työhönsä joustavaa matemaattista ajattelua tukevia menetelmiä, Hannula-Sormunen sanoo.

JoMa-koulutukset ovat vaikuttaneet jo kymmenien tuhansien lasten ja nuorten matematiikan oppimiseen positiivisesti. Tuore, käytännön opetuskokeiluihin perustuva tutkimustieto matemaattisten taitojen oppimisesta ja opetuksesta sekä käytännönläheiset silmiä avaavat materiaalit ja menetelmät tarjoavat opettajille uusia oivalluksia opetus- ja kasvatustyöhön.

Kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan suomalaisten koululaisten matemaattisen osaamisen taso on dramaattisesti laskenut.

– Monelle oppilaalle matematiikka on jäänyt ulkoa annetuiksi säännöiksi eikä matematiikkaa löydetä arjen käytännöistä ja kokemuksista. Virheelliset uskomukset pysyvästi heikosta ”matikkapäästä” ja avoimesti matematiikkaa vähättelet asenteet eivät kannusta ponnistelemaan matematiikan oppimisen vuoksi, Hannula-Sormunen kuvaa tilannetta, jota JoMa on lähtenyt muuttamaan.

JoMassa on tarjolla 19 verkkokoulutusta, jotka ovat kaikki osallistujille maksuttomia. JoMaa rahoittaa Opetushallitus, ja sitä on Turun yliopiston kasvatustieteilijöiden kumppaneina kehittäneet Jyväskylän ja Oulun yliopiston sekä Åbo Akademin tutkijat.

 

Luotu 16.02.2023 | Muokattu 21.03.2023