Palveluohjauksen täydennyskoulutus saavutti suuren suosion 

12.12.2022

Hoitotieteen laitoksen tarjoama, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama palveluohjauksen täydennyskoulutus yli tuplasi suoritustavoitteensa. Hyvinvointialueilla tarvittavaa asiantuntemusta täydensivät sadat sote-ammattilaiset eri puolilta Suomea.

Palveluohjauksen täydennyskoulutuksen tavoiteltu 1880 opintopistettä saavutettiin jo keväällä 2021, ja koulutuksen päättymiseen, marraskuuhun 2022, mennessä tavoite ylittyi huimasti. Monialaista koulutusta suoritettiin lopulta huikean 4024 opintopisteen verran. 

Vuosien 2019–2022 aikana yhteensä 89 eri puolilla Suomea asuvaa sote-ammattilaista suoritti yliopistotasoisen 30 opintopisteen opintokokonaisuuden. Lisäksi sadat suorittivat suositussa täydennyskoulutuksessa yksittäisiä tai useampia moduuleja.

– Palveluohjausosaaminen on tunnistettu keskeiseksi osaamistarpeeksi sote-uudistuksessa, ja alan asiantuntijoita tarvitaan tammikuussa aloittavilla hyvinvointialueilla, tähdentää koulutusvastaava, TtT Anni Pakarinen.

Koko 30 opintopisteen kokonaisuuden suorittaneet palveluohjauksen asiantuntijat kokivat, että täydennyskoulutus lisäsi monipuolisesti heidän palveluohjausosaamistaan, antoi työkaluja asiakaskeskeiseen, moniammatilliseen toimintaan ja tarjosi mahdollisuuksia uusille työurille.

Luotu 12.12.2022 | Muokattu 12.12.2022