Tervetuloa lukemaan viimeistä Majakkaa!

06.07.2023

Arvoisa MKK:n yhteistyökumppani

Lähetämme tämän Majakka-uutiskirjeen varsin haikein mielin, sillä se on viimeinen, jolla pääsemme viestimään kanssanne MKK:n nimissä. Kuten moni jo tietääkin, Turun yliopiston Brahea-keskus, jossa MKK on toiminut viimeiset yhdeksän vuotta, lakkautetaan ja sen myötä myös MKK:n toiminnot loppuvat. Vielä käynnissä olevat hankkeet teemme toki valmiiksi – niistä on tässä uutiskirjeessä lisätietoja.

Ei ole liioittelua sanoa, että MKK:lla on ollut merkittävä rooli Suomen merenkulkualan kehittämisessä. Keskus on vuosien mittaan toteuttanut huikean määrän tutkimus- ja kehittämisprojekteja ja tuottanut valtavasti täydennyskoulutusta merenkulun ja siihen liittyvien alojen asiantuntijoille. Tarve tälle toiminnalle ei ole kadonnut mihinkään ja jaammekin toimialan syvän huolen siitä, miten kaikkiin alan täydennyskoulutuksen ja T&K-toiminnan tarpeisiin jatkossa vastataan.

Arkistojamme läpikäydessä ovat MKK:n historia ja toiminnan kirjo konkretisoituneet silmien eteen aina perustamisvuodesta 1980 ja sitä edeltävistä vaiheista alkaen. Keskeinen rooli keskuksen rakentamisessa ja kehittämisessä oli sen pitkäaikaisella johtajalla professori Juhani Vainiolla. Jussin usein käyttämällä sananparrella ”merimies on erimies” hän on halunnut korostaa paitsi merialalla työskentelevien henkilöiden erityisyyttä ja merenkulkualan tärkeyttä, myös alalla vallitsevaa voimakasta yhteisöllisyyttä. Tuon yhteisöllisyyden me MKK:ssa olemme saaneet tuntea myös siinä tuessa, jota nyt keskuksen lakkauttamisprosessin aikana olemme eri tahoilta saaneet. Näistä kannanotoista, lausunnoista ja muista tuen osoituksista suuret kiitokset!

Meille MKK:ssa pitkän rupeaman työskennelleille keskus on tarjonnut hyvän näköalapaikan merialan kehitykseen. Vuosiin on sisältynyt hienoja hetkiä, monesti työläitä jaksoja ja joskus kiperiäkin tilanteita. Päällimmäisenä ovat kuitenkin ne onnistumiset ja hienot hetket, joita olemme kanssanne saaneet kokea. Vaikka MKK organisaationa lakkaa, monet meistä jatkavat merialaan liittyvissä tehtävissä muissa organisaatioissa. Niinpä syksyllä jälleen monien kanssa tavataan, uusissa yhteyksissä ja olosuhteissa.

Parhaat kiitoksemme kuluneista vuosista ja

Iloista ja aurinkoista kesää!

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen väki

Luotu 06.07.2023 | Muokattu 06.07.2023