Asiasana: Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

ResQU2 Seminar: Developments and the relation in maritime incident control

Aika

22.10.2019 klo 9.00 - 23.10.2019 klo 13.00
A seminar/workshop in Riga 22-23 October 2019 will concentrate on the latest developments in the maritime sector and what it means to maritime incident control. How to deal with these challenges? How can we optimise the respond to incidents? The new technological innovations and solutions and their...

Merialan tieteellinen konferenssi Turussa syyskuussa

03.09.2019

Turun yliopiston Brahea-keskus isännöi syyskuussa kansainvälistä, tieteellistä Baltic Seas International Maritime -konferenssia, joka kokoaa yhteen alan asiantuntijoita Suomesta ja ulkomailta. Keynote-puheenvuoroista vastaavat Associate professor Spyros Hirdaris Aalto-yliopistosta ja Associate professor Dimitrios Dalaklis World Maritime Universitystä. Tilaisuuden avaa Turun yliopiston uusi rehtori, professori Jukka Kola.

Lounais-Suomen meriklusteri vakaassa kasvussa

13.06.2019

Lounais-Suomen eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan meriklusterin yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuonna 2017 noin 3,3 miljardiin euroon, mikä on neljännes koko Suomen meriklusterista. Meriklusteri työllistää Lounais-Suomessa suoraan yhteensä 11 400 henkilöä, mikä on myös noin neljännes koko Suomen meriklusterin henkilöstömäärästä. Meriklusteriyrityksiä alueella on noin 600.

Merenkulun teemapalkinto Kari Välimäelle

05.06.2019

Merenkulun teemapalkinnon saajaksi on valittu tänä vuonna Merimieseläkekassan (MEK) toimitusjohtaja Kari Välimäki. Välimäki on toiminut merkityksellisesti vuodesta 2010 lähtien merenkulkualalla ja merenkulkijoiden hyväksi. Hänen ansioikseen voi erityisesti mainita merimieseläkelain historian suurimman uudistuksen valmistelutyön kolmikantaisesti vuonna 2016 sekä työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämisen.

Turun yliopiston tutkijat laativat käsikirjan merialuesuunnittelun paikkatietotyöskentelyyn

04.06.2019

Interreg Central Baltic -projekti Plan4Blue julkaisee käsikirjan rajat ylittävän merialuesuunnittelun paikkatietotyöskentelyyn. Käsikirjan tavoite on parantaa merialuesuunnitteluun liittyvän paikkatietotyöskentelyn tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Kirjan sisältöä ovat olleet luomassa Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen ja merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tutkijat.

Meriopas.fi on merellä liikkujan uusi kartta

08.02.2019

Onko venematkan varrella kiinnostavia vierailukohteita? Missä ovat lähimmät vierasvenesatamat? Millaisessa säässä tänään purjehditaan? Onkohan mökkirannan lähellä havaittu sinilevää? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa uusi verkkopalvelu meriopas.fi.

Selvitys Suomen satamien digitalisaatiosta: tiedon parempi jakaminen sujuvoittaisi liikennettä

31.01.2019

Satamien digitalisaatio vaatii paljon yhteistyötä, koska satamayhteisöt muodostuvat lukuisista toimijoista. Tiedon parempi jakaminen satamatoimijoiden kesken sujuvoittaisi liikennettä ja parantaisi turvallisuutta. Tulevaisuudessa satamien täytyy löytää keinot ja veturi digitalisaation edistämiseen. Tiedot selviävät DigiPort-hankkeessa laaditusta nykytilaselvityksestä Suomen satamien digitalisaatiosta.