Asiasana: Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

ISPS – Sataman turvapäällikkö 5.-6.10.2022, Vantaa

Aika

5.10.2022 klo 9.00 - 7.10.2022 klo 16.30
Koulutus antaa valmiudet toimia sataman turvapäällikkönä. Koulutuksesta annetaan todistus lopputentin hyväksytysti suorittaneille.Koulutuksessa perehdytään ISPS-koodiin ja kansallisiin määräyksiin, sataman turvallisuusorganisaatioon sekä muihin Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO)...

Konttikuljetukset 10.-11.5.2022, Vantaa

Aika

10.5.2022 klo 8.30 - 11.5.2022 klo 17.00
Koulutus tarjoaa perehdyttävän tietopaketin konttimarkkinoista ja niiden kehityksestä, konttikuljetuksista eri kuljetusmuodoilla ja erilaisten konttien käyttömahdollisuuksista. Koulutuksessa käsitellään konttioperointia, kontinkäsittelyjärjestelmiä, automaatiota ja seurantaa. Kuljetusvaurioiden ja...

Erikoiskuljetukset 27.–28.4.2022, Vantaa

Aika

27.4.2022 klo 8.30 - 28.4.2022 klo 17.00
Koulutuksessa syvennytään erikoiskuljetuksiin liittyviin säädöksiin, lupakäytäntöihin ja sähköisiin lupajärjestelmiin. Eri kuljetusmuotojen mahdollisuudet, ongelmakohdat ja erityisvaatimukset huomioidaan kuljetusten suunnittelun, valmistelun ja toteutuksen näkökulmasta. Esille nostettavia...

Vuoden 2021 varustamobarometri julkaistu – käänne parempaan suuntaan näkyvissä

19.01.2022

Merenkulkualan suhdanteet, kuljetuskysyntä ja hintakehitys nousivat vuoden 2021 varustamobarometrissa voimakkaasti ja nopeasti. Täytyy kuitenkin muistaa, että edellisenä vuonna covid-19-pandemia näkyi varustamobarometrin aikasarjoissa syvänä pudotuksena, josta nyt noustiin selkeästi ylöspäin. Myös tulevaisuuden odotukset ovat positiivisia. Toisaalta polttoaineen hinta ja vaikeus palkata merihenkilöstöä ovat yhä selkeämmin tulevaisuuden haasteita.

Lastiturvallisuustyöryhmälle uusi puheenjohtaja

10.01.2022

Lastiturvallisuustyöryhmän (LASTU) virtuaalitapaamisessa 14.12.2021 LASTUn puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Jukka Huumarkangas Valmet Technologiesilta ja varapuheenjohtajaksi Hanna Lammintaus Havatorilta. Antti Vanhala Jyväskylän ammattikorkeakoulusta jatkaa sihteerinä ja Anne E. Suominen Turun yliopistosta tiedottajana.

Challenges and Best Practices in Remote and Hybrid Academic Teaching

Aika

16.2.2022 klo 10.00 - 16.00
Please note that the event will be held at 10:00-16:00 EET, which is CET 9:00-15:00. The first international workshop of the project InCompEdu is organised as a hybrid event. On-site participation is currently allowed for maximum of 50 persons. The regulations conserning Covid-19 pandemic are being...