Asiasana: Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

GET READY vahvistaa merialuesuunnittelun yhteistyötä Itäisellä Suomenlahdella

03.12.2020

GET READY -projektin työpajassa pohdittiin Suomen merialuesuunnittelussa havaittuja hyviä käytänteitä sekä toimintatapoja, jotka edistäisivät vuorovaikutusta Venäjän kanssa Itäisellä Suomenlahdella. Sidosryhmien osallistaminen ja sitouttaminen suunnitteluprosessiin nähtiin keskeiseksi onnistumisen edellytykseksi. Maa- ja merialueiden vuorovaikutussuhteiden kartoittaminen ja huomioiminen suunnittelussa koettiin kehitettäväksi asiaksi.

Raportti suosittaa yhteistyön lisäämistä kuljetusketjuissa

10.11.2020

Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) tekemän raportin mukaan yhteistyön lisääminen kuljetusketjuissa olisi tärkeää. Suoritetun kyselyn vastaajista kaksi kolmasosaa ilmoitti, että yritys suunnittelee kuljetusta ja sen toteuttamista yhdessä alihankkijoiden kanssa. Yhteistyön taso vaihtelee keskusteluista lastaussuunnitelmaan tekoon yhdessä. Pyrkimyksenä pitäisi olla koko kuljetusketjun käsittävä riskienhallintapolitiikka.