Meri ja merenkulku - MKK

Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK) on ollut Turun yliopiston Brahea-keskuksen meriteeman yksikkö, jossa on tehty vahvuusalueittain merisektorin tutkimusta, toteutettu T&K-hankkeita ja järjestetty alan täydennyskoulutusta ja seminaareja. Meri ja merenkulku on yksi Turun yliopiston strategisista tutkimuskokonaisuuksista.

Turun yliopiston hallitus päätti lakkauttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnot osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa.

The University Board of the University of Turku decided to discontinue the operations of the Brahea Centre as part of the University's Financial Balancing Programme.