Meri ja merenkulku - MKK

Meri ja merenkulku on yksi Turun yliopiston strategisista tutkimuskokonaisuuksista. Brahea-keskuksessa meriteeman yksikkö on Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK).

    Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa tehdään merisektorin tutkimusta, toteutetaan T&K-hankkeita ja järjestetään alan täydennyskoulutusta ja seminaareja. Hankkeet on ryhmitelty vahvuusalueittain.