Brahea-keskus

Brahea-keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja useilla aloilla. Olemme moniosaajien joukko, joka rakentaa yhteyksiä yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta.