Bengtskärin majakkasaari

Brahea-keskus

Turun yliopiston hallitus on päättänyt lakkauttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnot osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa. Lakkauttamistoimet ovat käynnissä.

The University Board of the University of Turku has decided to discontinue the operations of the Brahea Centre as part of the University's Financial Balancing Programme.

 

Turun yliopiston hallitus on päättänyt lakkauttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnot osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa. Lakkauttamistoimet ovat käynnissä vaiheittain seuraavien viikkojen aikana.

Kaikkien Brahea-keskuksen käynnissä olevien hankkeiden osalta Turun yliopisto huolehtii hankkeiden rahoitus- ja sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta, projektien koordinoinnista ja osatoteutuksesta, vaikka keskus lakkautetaan. Myös hankkeiden rahoituksen saajana säilyy edelleen Turun yliopisto.

Brahea-keskuksen lakkauttaminen liittyy Turun yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaan, jossa pyritään vuoteen 2028 mennessä korjaamaan 15 miljoonan euron rahoitusvaje. Rahoitusvajeen syynä on muun muassa yliopiston opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallin perusteella saaman perusrahoituksen pitkäaikainen vähentyminen. Turun yliopiston hallitus päätti säästöistä ja lisätulojen hankkimisesta 15.2.2023.

Voitte olla yhteydessä projektipäällikköön tai Leena Erälinnaan (leena.eralinna@utu.fi) mahdollisissa hankkeisiin liittyvissä kysymyksissä.

***

The University Board of the University of Turku has decided to discontinue the operations of the Brahea Centre as part of the University's Financial Balancing Programme. The process of terminating the operations is moving on in stages over the next few weeks.

For all the ongoing projects of the Brahea Centre, the University of Turku will take care of the funding and contractual obligations as well as project coordination and partial realisation, even though the Centre is discontinued. The University of Turku will also continue as the recipient of the project funding.

The discontinuation of the Brahea Centre is related to the Financial Balancing Programme of the University of Turku which aims to balance the €15 million funding deficit by 2028. The deficit has been caused by, among other things, a long-term decrease in the University’s core funding which is based on the funding model of the Ministry of Education and Culture. The University Board of the University of Turku decided on savings and acquisition of additional income on 14 February 2023.

You can contact project leader or Leena Erälinna (leena.eralinna@utu.fi) if you have any questions about the projects.

***

Brahea-keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja. Rakennamme yhteyksiä ja toimimme yhteiskunnan ja yliopiston välillä pohjaten monitieteiseen yliopistolliseen asiantuntemukseen. Toteutamme yhteistyöhankkeita ja -koulutuksia alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tapahtumat

Koulutukset