Meri ja merenkulku

Meren ja merenkulun temaattinen kokonaisuus perustuu vahvaan monitieteisen tutkimusperustaan, jossa eri tieteenalojen mereen ja rannikkoympäristöihin sekä niihin liittyvään talouteen ja kulttuuriin kohdistuva tutkimus yhdistyy. Kokonaisuus on yhteinen Åbo Akademin kanssa.

Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat Itämeren tilaan vaikuttavat luonnon prosessit ja ympäristömuutokset, merihistoria ja rannikkoyhteisöjen tutkimus, miehittämätön meriliikenne sekä digitalisaatio merenkulun ja meriteollisuuden aloilla.

Suomen Akatemian rahoittamia profilaatiohankkeita:

Johtoryhmään kuuluu lisäksi Nina Tynkkynen Åbo Akademista