Meri ja merenkulku -kokonaisuus perustuu Turun yliopiston laaja-alaiseen, monitieteiseen tutkimukseen. Se yhdistää meri-, rannikko- ja jokiympäristöihin sekä näiden alueiden kulttuuriin, yhteisöihin ja elinkeinoihin kohdistuvan tutkimuksen ja opetuksen. Merenkulussa taloudellisen tehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat niin laivoihin, satamiin kuin kansainvälisiin suhteisiin ja lakeihin sekä Itämerellä että arktisilla alueilla.

Me edistämme tieteenalarajat ylittävää yhteistyötä sekä uusia avauksia ja ideoita tutkimuksessa ja opetuksessa. Lounaisen Suomen korkeakoulujen yhteistyö on vahvaa ja kiinnittyy laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin kokonaisuuksiin.

Perustutkimuksen tuottamaa tietoa ympäristön, talouden ja ihmisyhteisöjen tilasta, dynamiikasta ja muutospaineista sovelletaan tiedekuntien opetuksessa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkkejä tutkimuskohteistamme ovat Itämeren tilaan vaikuttavat luonnon prosessit ja ympäristömuutokset, merihistoria ja rannikkoyhteisöjen tutkimus, miehittämätön meriliikenne sekä digitalisaatio merenkulun ja meriteollisuuden aloilla.

Katso esittelyvideo meren ja merenkulun tutkimuksesta

Lue tutkimuksestamme