Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Laitoksella tehtävällä tutkimuksella ja siihen saumattomasti liittyvällä opetuksella on kaksi toisiaan täydentävää ominaispiirrettä. Yhtäältä yritämme ymmärtää laajaa maailmassa olemisen, tapahtumisen ja toimimisen yhteiskunnallista ja inhimillistä tematiikkaa; toisaalta pyrimme upottamaan yksittäiset tapahtumien kulut teoriaan ja historiaan. Argumentoidut visiomme perustamme tosiasioihin.