John Morton Center for North American Studies

Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus

Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus (JMC) painottaa ajankohtaisten yhteiskunnallisten, poliittisten ja kulttuuristen ilmiöiden analysoimista transnationaalisesta näkökulmasta. JMC:n tutkimus ja opetus perustuu ilmiöpohjaiseen, tieteiden väliseen ja monimetodologiseen lähestymistapaan. Keskus edistää vuorovaikutusta ja keskustelua tiedeyhteisön, yhteiskunnallisten vaikuttajien ja median välillä.