Eduskuntatutkimuksen keskus

Eduskuntatutkimuksen keskus on suomalaista demokratiaa, parlamentarismia ja eduskuntaa tutkiva yksikkö. Tutkimuksen ohella keskuksen tutkijat hoitavat aktiivisesti yhteiskunnallista palvelutehtävää mm. toimimalla tiedotusvälineissä asiantuntijakommentaattoreina yhteiskunnallista vallankäyttöä ja politiikkaa koskevissa asioissa.

Akateemisen tutkimustehtävänsä lisäksi Eduskuntatutkimuksen keskus pyrkii täyttämään yliopistoille kuuluvaa yhteiskunnallisen palvelutoiminnan tehtävää. Keskuksen henkilökunta organisoi alaan liittyvää tutkimusta, järjestää yleisötilaisuuksia, toteuttaa tilaustutkimuksia ja -selvityksiä, sekä toimii asiantuntijatehtävissä. Keskuksen johtaja on VTT Markku Jokisipilä

Katso eduskuntavaalien puheenjohtajavirailujen haastattelut

Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkimushankkeita

Mainstreaming populism in the 21st Century (MAPO)

Lue lisää hankkeesta Mainstreaming populism in the 21st Century

MAPO is a research collaboration between media and communication studies, as well as political science and political theory researchers at the universities of Turku, Helsinki and Jyväskylä. The Academy of Finland project explores different forms of mainstreaming populism in Europe and the Americas in the 21st century.

The project will analyse how different mainstreaming forms of populism have transformed public debate, the media and democracy in various polities. The Centre for Parliamentary Studies will contribute to the consortium with studies on the mainstreaming of populist radical right signifiers in the public sphere, on anti-populism in the hybrid media system, and on the mainstreaming of populist logic in startup culture.

Consortium leader: Juha Herkman
Project PI: Markku Jokisipilä
Researchers: Niko Hatakka & Tuula Vaarakallio

>> Website of the project 

Tackling Biases and Bubbles in Participation

Lue lisää: Tackling Biases and Bubbles in Participation

Globaalit muutosvoimat, talouden rakennemuutos, kaupungistuminen ja muuttoliikkeet haastavat länsimaisia demokratioita. BIBU-konsortio on ainutlaatuinen monitieteellinen Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke, joka tutkii, kuinka globalisaatio ja yhteiskunnan rakennemuutos muuttavat kansalaisten osallistumista ja politiikan tekoa Suomessa. BIBU selvittää kokonaisvaltaisella analyysillä kansalaisten ja päätöksentekijöiden toimintakykyä sekä poliittisia intressejä ja tunteita. Monitieteisessä konsortiossa on mukana politiikan, psykologian, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloustieteen ja viestinnän tutkijoita. 

Konsortion johtaja: Anu Kantola
Turun yliopiston osahankkeen johtaja: Markku Jokisipilä
Turun yliopiston tutkijat: Kimmo Elo & Mona Mannevuo 

Protestista pragmatismiin – Vihreät rp:n periaatteet ja politiikka kotimaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. (2016–2019, VTT Jenni Karimäki)

Puoluelehden tehtävä. Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n pää-äänenkannattajien merkitys puolueiden viestintävälineinä 1991–2011. (2015-, väitöstutkimus, VTM Sini Ruohonen)

Populism in the hybrid media system: Online populist counterpublics interacting with institutionalized politics and the mainstream media. (2014–2019, väitöstutkimus, VTM Niko Hatakka)

Asuinalueen ja henkilökohtaisten kontaktien vaikutukset kansalaisten maahanmuuttoasenteisiin sekä aiheesta käytävään keskusteluun. (2014-, väitöstutkimus, VTM Mikko Leino

Politiikkaa yhteiskunnallisten, ideologisten ja strategisten reunaehtojen puitteissa: Suomalaiset puolueet ja maahanmuutto 1973–2015. (2014–2019, väitöstutkimus, VTM Matti Välimäki

Tutkimusta vuodesta 2008

Runsaan kymmenen toimintavuotensa aikana Eduskuntatutkimuksen keskus on toteuttanut lukuisia politiikan ja julkisuuden historiallista muutosta käsitteleviä historia- ja poikkitieteellisiä hankkeita sekä vaalien julkisuutta tarkastelleita tutkimus- ja kirjaprojekteja.

Keskuksen merkittävimpiä hankkeita ovat olleet

  • Suomen Eduskunnan historia (2002–2007),
  • Suomen Akatemian rahoittama politiikan julkisuuden muutosta tarkastellut Politiikan teatralisoitumisen historia (2009–2012),
  • Helsingin Sanomain säätiön rahoittamat Politiikan journalismin tila Suomessa (2008–2010) ja
  • The Mediation of Expertise. The Functions of Expert Opinion in News Journalism (2013–2015).

Keskeisen osan keskuksen toiminnasta on myös muodostanut suomalaisen vaalidemokratian julkisuuden tutkimus, jota keskus on tehnyt vuoden 2004 Euroopan parlamenttivaaleista alkaen.

Valmistuneet tutkimushankkeet

Vaalikampanjat merkityskamppailuna vallasta. Puolueiden, tiedotusvälineiden ja kansalaisten vuorovaikutus Suomen vaaleissa 1945–2011. (VTT Mari K. Niemi, VTT Ville Pitkänen, dos. Erkka Railo ja VTM Sini Ruohonen, 2014–2017, Emil Aaltosen säätiö)

Kansanvallan karikot – demokratian kriisikohdat itsenäisessä Suomessa. (dos. Markku Jokisipilä ja dos. Erkka Railo, 2016–2017, Turun yliopisto)

"Ulkomailla tästä nousisi haloo." Tutkimus populistipuolueiden rasismikohuista ja journalistisista valinnoista. (VTT Mari K. Niemi, 2016–2017, Helsingin Sanomain Säätiö)

Korkein hallinto-oikeus 100 vuotta. (osatutkimus, dos. Markku Jokisipilä, 2015–2018)

Impact of EP-Television Debate: A Comparative Study (osatutkimus 2014-2015, VTT Ville Pitkänen)

Demokratia, edustus ja tasa-arvo politiikan uusissa verkkojulkaisuissa (HS säätiö, osatutkimus 2013–2014, VTT Erkka Railo)

Mediajulkisuuden agenda vuoden 2012 kuntavaaleissa (KAKS, 2013) 

Jytkyn anatomia: Median vaaliagenda kevään 2011 eduskuntavaaleissa ja perussuomalaisten voitto (HS säätiö, 2011–2012) 

Politiikan teatralisoitumisen historia (Suomen Akatemia, 2009–2012)

Politiikan journalismin tila ja tulevaisuus (HS säätiö, 2008–2009) 

Mediajulkisuuden agenda vuoden 2008 kuntavaaleissa (KAKS, 2009) 

Mielikuvavaalit. Vuoden 2007 eduskuntavaalien mediailmiöt 

Poliitikot taistelivat, Media kertoo. Suomalaisen politiikan mediapelejä 1981–2006. 

Kansalaiset, päättäjät, liikenneturvallisuus ja päätöksentekoprosessi (LINTU-hanke, Liikenne ja viestintäministeriö, 2004–2005)

Europarlamenttivaalit 2004 mediaseuranta 

Julkisuuden murros ja suomalainen politiikka 1960-luvulta 2000-luvulle (JULMU-hanke, Koneen säätiö, 2003–2007) 

Suomen eduskunta 100 vuotta. Eduskunta ja kansanvalta. (Eduskunta, 2001–2007) 

Varsinaissuomalaisten kansanedustajien mediasuhteet ja julkisuuskuva

Eurooppa-tutkimus osaksi keskuksen toimintaa 2018

Vuoden 2018 aikana aloitetun Eurooppa-tutkimuksen alueen tavoitteena on vahvistaa Euroopan integraatioon, erityisesti Euroopan unioniin (EU)
liittyvää tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta osana eduskuntatutkimuksen toimintaa. Tutkimusalueen laajana tematiikkana on "Euroopan integraatio poliittisena ilmiönä", jonka sisällä tarkastellaan mm. Euroopan integraation merkitystä unionin jäsenmaiden politiikoille, EU:ta poliittisena järjestelmänä sekä Euroopan integraatioon liittyvää poliittista keskustelua.

Eurooppa-tutkimuksen tutkimusagendassa painottuu digitaalinen tutkimusorientaatio, erityisesti verkostoanalyysi, tekstinlouhinta sekä
tiedon visualisointitekniikoiden soveltaminen. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla Eurooppa-tutkimuksella on
tärkeä rooli rajapintana tutkitun asiantuntijatiedon ja laajojen kansalaiskeskustelujen välisessä vuorovaikutuksessa. Eurooppa-
tutkimuksella on myös merkittävä rooli vuosittaisen Turun Eurooppa-foorumin sisältöjen toteuttamisessa.

Julkaisut

Tyskland (2022)

Elo Kimmo
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))