Eduskuntatutkimuksen keskus

Eduskuntatutkimuksen keskus on suomalaista demokratiaa, parlamentarismia ja eduskuntaa sekä eurooppalaista integraatiota tutkiva yksikkö. Akateemisen tutkimuksen ohella keskuksen tutkijat hoitavat aktiivisesti yhteiskunnallista palvelutehtävää muun muassa toimimalla tiedotusvälineissä asiantuntijakommentaattoreina yhteiskunnallista vallankäyttöä ja politiikkaa koskevissa asioissa.

Vuonna 2002 perustetun keskuksen henkilökunta organisoi alaan liittyvää tutkimusta, järjestää yleisötilaisuuksia, toteuttaa tilaustutkimuksia ja -selvityksiä, sekä toimii asiantuntijatehtävissä. Keskuksen johtaja on VTT, apulaisprofessori Markku Jokisipilä.

Tee politiikkapuhetesti

Eduskuntatutkimuksen keskus on mukana Fin-CLARIAH Turku -tutkimusryhmässä, joka kehittää tekoälypohjaiseen koneoppimiseen perustuvia menetelmiä poliittisten tekstien luokittelemisen tueksi.

Algoritmien kehitystyön tueksi tarvitsemme manuaalisesti eli ihmisten toimesta luokiteltua aineistoa, jonka avulla voimme paitsi opettaa algoritmia, myös varmistaa algoritmin tuottamien luokittelujen laatua.

Voit auttaa tätä kehitystyötä osallistumalla lyhyeen politiikkapuhetestiin, joka löytyy osoitteesta https://www.utu.fi/politiikkapuhetesti

Keskus mukana toteuttamassa German Studies -konferenssia

Eduskuntatutkimuksen keskus on mukana toteuttamassa German Studies -konferenssia.

Helsingissä järjestetään 4.–5. toukokuuta German Studies -konferenssi.

Jätä abstrakti tapahtumaan viimeistään 28. helmikuuta.

>> Lue lisää

Julkaisu: Mitä tehdä eduskunnan ylähuoneelle – Tutkimus yhteiskunnallistaloudellisen eliitin mielipiteistä suomalaisesta työmarkkinajärjestelmämallista ja sen kehittämisestä -julkaisu
Kyselytutkimus: Millainen on ihannepresidenttisi?

Presidentinlinnan yläosa ja sen päällä liehuva presidentin lippu.

Millaisen presidentin suomalaiset haluavat? Mitkä tekijät vaikuttavat vahvimmin valittaessa oma ehdokas? Kysymyksiin etsitään vastauksia Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen kyselyllä. Kysely on kaikille avoin ja siihen vastaaminen on täysin anonyymiä.

Vastaukset liitetään eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkimusaineistoihin ja vastauksia hyödynnetään sekä tutkimusmenetelmien kehitystyössä että tutkimusprojektissa tuotettavien julkaisujen aineistona. Kyselyyn vastaaminen edellyttää suostumusta siihen, että vastaukset voidaan tallentaa ja käyttää tutkimusmateriaalina.

>> Kyselyyn saattoi vastata 22.9.–8.10.2023