Tietoa meistä - eduskuntatutkimuksen keskus

Eduskuntatutkimuksen keskus on suomalaista demokratiaa, parlamentarismia, eduskuntaa ja Euroopan integraatiota tutkiva yksikkö. Tutkimuksen ohella keskuksen tutkijat hoitavat aktiivisesti yhteiskunnallista palvelutehtävää mm. toimimalla tiedotusvälineissä asiantuntijakommentaattoreina yhteiskunnallista vallankäyttöä ja politiikkaa koskevissa asioissa.

Akateemisen tutkimustehtävänsä lisäksi Eduskuntatutkimuksen keskus pyrkii täyttämään yliopistoille kuuluvaa yhteiskunnallisen palvelutoiminnan tehtävää. Keskuksen asiantuntijat organisoivat alaan liittyvää tutkimusta, järjestävät yleisötilaisuuksia, toteuttavat tilaustutkimuksia ja -selvityksiä sekä toimivat asiantuntijatehtävissä. Keskuksen johtaja on VTT, apulaisprofessori Markku Jokisipilä.

Eduskuntatutkimuksen keskus on toteuttanut lukuisia politiikan ja julkisuuden historiallista muutosta käsitteleviä historia- ja poikkitieteellisiä hankkeita sekä vaalien julkisuutta tarkastelleita tutkimus- ja kirjaprojekteja. Keskeisenä osana keskuksen toimialaa on myös suomalaisen vaalidemokratian julkisuuden tutkimus, jota keskus on tehnyt vuoden 2004 Euroopan parlamenttivaaleista alkaen.

Vuoden 2018 aikana aloitetun Eurooppa-tutkimuksen alueen tavoitteena on vahvistaa Euroopan integraatioon, erityisesti Euroopan unioniin (EU) liittyvää tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta osana eduskuntatutkimuksen toimintaa. Tutkimusalueen laajana tematiikkana on "Euroopan integraatio poliittisena ilmiönä", jonka sisällä tarkastellaan mm. Euroopan integraation merkitystä unionin jäsenmaiden politiikoille, EU:ta poliittisena järjestelmänä sekä Euroopan integraatioon liittyvää poliittista keskustelua.

Eurooppa-tutkimuksen tutkimusagendassa painottuu digitaalinen tutkimusorientaatio, erityisesti verkostoanalyysi, tekstinlouhinta sekä tiedon visualisointitekniikoiden soveltaminen. Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla Eurooppa-tutkimuksella on tärkeä rooli rajapintana tutkitun asiantuntijatiedon ja laajojen kansalaiskeskustelujen välisessä vuorovaikutuksessa. Eurooppa-tutkimuksella on myös merkittävä rooli vuosittaisen Turun Eurooppa-foorumin sisältöjen toteuttamisessa.