Eduskuntatutkimuksen keskuksen asiantuntijat

 • Suomen poliittinen ja valtiollinen historia, erityisesti puoluehistoria
 • ​​Aate- ja mentaliteettihistoria​
 • Suomalainen poliittinen kulttuuri ja aateilmasto vertailussa Eurooppaan
 • Poliittiset aatteet, aatehistoria ja mentaliteetit
 • Puoluehistoria, erityisesti liberaali- ja konservatiivipuolueet ja vihreä liike
 • Euroopan integraatio 20. ja 21. vuosisadalla
 • Euroopan unioni poliittisena ilmiönä
 • Saksan politiikka ja historia (erit. vuoden 1945 jälkeen) 
 • Poliittiset verkostot
 • Politiikkatietämys ja nuorten poliittisuus
 • Tiedustelu kylmän sodan Euroopassa
 • Verkostoanalyysi
 • Digitaaliset tutkimusmenetelmät
 • Affektiteoria, tunteiden historia
 • Kulttuurihistoria
 • Tieteen ja teknologian historia, erityisesti rationalisointiliike
 • https://mmannevuo.wordpress.com/
 • Internet ja politiikan julkisuus
 • Populistiset liikkeet, viestintä ja media
 • Maahanmuutto ja puolueet
 • Toisen maailmansodan jälkeiset muuttoliikkeet Euroopassa
 • Populistinen poliittinen viestintä
 • Käsitteet ja ideologiat julkisuudessa ja politiikassa
 • Poliittinen rekrytoituminen
 • Maahanmuutto ja maahanmuuttomielipiteet
 • Poliittinen osallistuminen
 • Demokratiateoria, deliberatiivinen demokratia ja demokraattiset innovaatiot
 • ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden historia
 • Suomi kylmässä sodassa
 • parlamentarismi ja ulkopolitiikka