Toni Ahlqvist profiilikuva
Toni
Ahlqvist
tutkimusjohtaja, tulevaisuuden tutkimuskeskus
dosentti, maantieteen ja geologian laitos
Professor

Ota yhteyttä

+358 29 450 4697
+358 40 573 7398
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tulevaisuudentutkimus
teknologiaennakointi
kulttuurimaantiede
aluekehitys ja -politiikka
talousmaantiede
poliittinen maantiede

Biografia

Professori Toni Ahlqvist toimii tutkimusjohtajana Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Hän on dosentti (talousmaantiede ja teknologinen muutos) Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksella.


Tutkimus

Professori Ahlqvistin tutkimuksen painopisteitä ovat tulevaisuudentutkimus, aluesuunnittelu ja -politiikka, alueiden poliittinen talous ja teknologiaennakointi. Tällä hetkellä hän työskentelee Turun yliopiston profilaatiohankkeissa Digitaaliset tulevaisuudet (Digital Futures) ja Meri ja merenkulku (Sea and Maritime Studies). Ahlqvist on johtanut useita tutkimusprojekteja, joissa on tutkittu esimerkiksi nousevia radikaaleja teknologioita, tulevaisuustiedon rakentumista organisaatioissa ja alueilla, eri teollisuudenalojen strategista kehitystä ja tietämysyhteiskunnan olemusta. Hänen viimeisimmät projektinsa ovat tarkastelleet nouseviin teknologioihin liittyviä sosioteknisiä jännitteitä sekä maankäytön suunnittelun tulevaisuuksia Suomessa. Prof. Ahlqvist on julkaissut tutkimusartikkeleja lukuisissa kansainvälisissä journaaleissa, kuten Technological  Forecasting and Social Change, International Journal of Urban and Regional Research, New Political Economy, Geopolitics, Geografiska Annaler A: Human Geography, Space and Polity, Technology Analysis and Strategic Management, Futures, Foresight, sekä Science and Public Policy.

Julkaisut

Järjestä: