Meriturvallisuus ja meriympäristö

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmin liikennöityjä merialueita. Lisääntyvän meriliikenteen myötä onnettomuusriskit kasvavat ja meriliikenne aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia sekä ilmakehään että meriympäristöön. Digitalisaation ja automaation kehittyminen puolestaan luo mahdollisuuksia turvallisempaan ja puhtaampaan merenkulkuun.

Merenkulku on erittäin tehokas tapa kuljettaa tavaroita ja ihmisiä verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Merenkulun ympäristösääntely vähentää maailmanlaajuisesti merenkulun negatiivisia terveys- ja ympäristövaikutuksia. Sääntelyllä on vaikutuksia myös elinkeinoelämään: toisille se tuo kustannuksia ja toisille liiketoimintamahdollisuuksia. Tulevaisuuden innovatiivisten ratkaisujen edistämiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä sekä kansallisella tasolla että kansainvälisesti.

Tuemme meriliikenteen toimintaedellytysten ja kuljetusketjujen kehittämistä, painotamme elinkeinoelämän kilpailukykyä tukevia toimia, edistämme kuljetusten turvallisuuskulttuurin parantamista ja toteutamme yhteistyöhankkeita, jotka luovat edellytyksiä turvalliselle ja kestävälle meriliikenteelle.

 

Hankkeet

CSHIPP - Project Platform on Clean Shipping

Itämeri on puhtaan merenkulun (clean shipping) edelläkävijä. Jotta ala kehittyisi nopeammin ja pidemmälle, tutkimuksen, elinkeinoelämän ja poliittisen päätöksenteon yhteyksiä pitäisi lujittaa. Clean Shipping Project Platform, CSHIPP, kokoaa yhteen Itämeren alueen puhdasta merenkulkua edistäviä projekteja ja organisaatioita ja luo verkostoja näiden toimijoiden välille. CSHIPP-hankkeen aktiviteetit nivoutuvat kahteen pääteemaan: merenkulun ympäristövaikutukset ja puhtaan merenkulun liiketoimintapotentiaali Itämeren alueella. CSHIPP kokoaa yhteen osallistuvien hankkeiden tulokset ja uusimmat tutkimustiedot. Hankkeessa järjestetään useita tapahtumia.

CSHIPP'iin osallistuvat hankkeet: EnviSuM, SHEBA, ECOPRODIGI, GoLNG, BalticLines, BSR Electric, Smartup Accelerator
Toteutusaika: 1.10.2018 – 30.9.2020
Budjetti: 1.1 miljoona euroa. Hanketta rahoitetaan Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta.

Koordinaattori:
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Projektipäällikkö: Riitta Pöntynen I riitta.pontynen@utu.fi I p. 040 351 0476

Viestintä:
Centrum Balticum - säätiö
Viestintäpäällikkö: Emilia Tuominen emilia.tuominen@centrumbalticum.org I p. 040 509 6444

Lisätietoja hankkeesta CSHIPP-hankkeen sivustolla.

CSHIPP-EU-logo

EnviSuM - Environmental Impact of Low Emission Shipping: Measurements and Modelling Strategies

The EnviSuM project results will provide policy makers and authorities with tools and recommendations for the development of future environmental regulations, and the shipping sector with guidance to support future investment decisions.

The EnviSuM project addresses measurement and modelling strategies to assess present and future cost and the health and environmental effects of ship emissions in view of the IMO emission regulations that entered into force in January 2015.

Available measures (fuels and abatement techniques) to meet the emission reduction targets will be investigated and their performance and level of compliance assessed. The EnviSuM project will provide tested and analyzed results on the efficiency of the different clean shipping solutions allowing the project consortium to make recommendations benefiting the environment, the health of the people of the Baltic Sea Region while still supporting the maritime businesses and promoting economic growth.

The societal impacts of emission reductions will be investigated both on the city scale and on the Baltic Sea regional scale utilizing the high technical and analytical skills of the consortium. Targeted activities in Gothenburg, Saint Petersburg and Gdynia-Gdansk will give key stakeholders from the industry and authorities the possibility to work together for a common goal and to exchange knowledge and expertise on the subject, providing extra cross-border value. As both authorities and representatives of the private sector are part of the project consortium, the tools and recommendations will directly benefit the decision making of both parties.


Project time: 1.3.2016 - 31.7.2019
Total budget: 3.2 million euro
Funding: European Regional Development Fund

Lead Partner:
University of Turku, Centre for Maritime Studies
Project Manager Sari Repka, sari.repka@utu.fi
Communication Manager Minna Alhosalo, minna.alhosalo@utu.fi

Partners:
Finnish Meteorological Institute, Finland
HELCOM, Finland
Chalmers University of Technology, Sweden
City of Gothenburg, Sweden
University of Gothenburg, Sweden
Maritime Development Center, Denmark
Norwegian Meteorological Institute, Norway
Maritime University of Szczecin, Poland
Tallinn University of Technology, Estonia
Baltic Marine Consult GmbH, Germany

In addition, there are 17 associated organisations, including Russian partners.

Follow EnviSuM project on
Twitter: @EnviSuMproject
Web: http://blogit.utu.fi/envisum/

IBSR

ResQU2 - Project Platform Increasing Emergency Preparedness

The Project Platform stands for "Enhancing the durability of learning experiences gained in ChemSAR, HAZARD, DiveSMART Baltic and MIRG-Ex projects on guidelines, operational plans and procedures and exercises related to incidents at sea and in ports". ResQU2 Platform project consortium comprises 10 partners from eight countries: Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, and The Netherlands. These partners are in a key role in their respective projects and they represent three Interreg BSR projects, ChemSAR, HAZARD and DiveSMART Baltic, all of which are EUSBSR Flagship projects (PA SAFE and PA SECURE), and one project funded by DG ECHO, the MIRG-Ex project.

Project time: 1.10.2018 – 30.9.2020
Budget: 1.0 million euro

University of Turku as Lead partner, representing two projects with two units involved:
Centre for Maritime Studies at the Brahea Centre, ChemSAR, FI (Lead partner)
Project Manager: Kirsi Laitio I kirsi.laitio@utu.fi I tel. +358 40 779 9483
Turku School of Economics, HAZARD, FI

Follow ResQU2 project on
Twitter: @ResQU2Platform
Web: https://blogit.utu.fi/resqu2

IBSR

ChemSAR – Operational Plans and Procedures for Maritime Search and Rescue in Hazardous and Noxious Substances (HNS) Incidents

ChemSAR – Operational Plans and Procedures for Maritime Search and Rescue in Hazardous and Noxious Substances (HNS) Incidents
Project objective: To create uniform operational plans and standard operational procedures (SOP) to save human lives in maritime HNS accident areas in a manner that the lives of the rescue crews will be protected and the impact on the environment will be minimized. ​For more information, visit the project website.

Project Manager: Kirsi Laitio I kirsi.laitio@utu.fi I tel. +358 40 779 9483

IBSR

Meriturvallisuusseminaarit

Meriturvallisuuden asiantuntijaseminaarit

Järjestämme vuosittain alkukesällä ajankohtaisiin meriturvallisuusteemoihin pureutuvan asiantuntijaseminaarin.
Lisätietoja: Päivi Söderholm ja Marja Luomanen

Seuraa tapahtumiamme: mkkevents.utu.fi.