Merenkulun teemapalkinto

MKK on ollut mukana valitsemassa vuosittain myönnettävän Merenkulun teemapalkinnon saajaa.

Merenkulun teemapalkinto on luovutettu vuosittain sellaiselle henkilölle tai taholle, joka on

- parantanut merenkulun toimintaedellytyksiä
- lisännyt merenkulun arvostusta
- kehittänyt yhteistyötä ja/tai
- lisännyt ulkoista näkyvyyttä.

Palkinnon myöntämisestä päättävät Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Laivanpäällystöliitto – Finlands Skeppsbefälsförbund ry, Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinsbefälsförbund ry ja Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Vuonna 2022 palkinnon saajaksi valittiin Godby Shippingin varatoimitusjohtaja Eva Mikkola-Karlström.

Teemapalkinnon saajat

2022 Eva Mikkola-Karlström

2021 palkintoa ei myönnetty

2020 palkintoa ei myönnetty

2019 Kari Välimäki

2018 Per-Olof Karlsson

2017 Jussi Mälkiä

​2016 Markku Mylly

2015 Thomas Franck

2014 Nils-Erik Eklund

2013 Helena Jaatinen

2012 Merimiespalvelutoimisto (MEPA)

2011 palkintoa ei myönnetty

2010 Juhani Vainio

2009 Heikki Nissinen

2008 Roger Jansson

2007 Erkki Kotiranta

2006 Raimo Kurki