Minna Hannula-Sormunen profiilikuva
Minna
Hannula-Sormunen
professori, opettajankoulutuslaitos (Turku)
Professor

Contact

+358 29 450 3394
+358 50 337 8740
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Varhaisten matemaattisten taitojen kehitys ja sitä tukevat digitaaliset oppimisympäristöt
Spontaani huomionkiinnittäminen lukumääriin (SFON) ja määrien välisiin suhteisiin (SFOR)

Matemaattisten taitojen kehitys ja tukeminen kouluiässä

Matemaattisten taitojen opetuksen kehittäminen

Julkaisut

Järjestä: