Eduskunta myönsi 600 000 euroa opettajankoulutuksen tutkimusperustaiseen kehittämiseen

16.12.2022

Eduskunta on myöntänyt 600 000 euroa Turun yliopiston johtamalle FinTED-hankkeelle, jossa kehitetään tutkimusperustaisesti opettajankoulutusta. Joululahjarahalla voidaan käynnistää koko Suomen yhteinen opettajankoulutuksen tietovaranto.

Vuonna 2020 käynnistynyt FinTED kokoaa yhteen suomalaisen opettajankoulutuksen aineistot ja organisaatiot. Yhteistyön ansiosta opettajankoulutuksen laatu paranee entisestään ja opettajankoulutuksen tutkimus vahvistuu.

FinTEDiä koordinoi Turun yliopisto, mukana yhteistyössä ovat kaikki Suomen yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö. FinTED-tutkimusinfrastruktuurin akateemisena johtajana toimii Turun yliopistosta kasvatustieteen professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann ja tutkimusinfrastruktuurin operatiivisena johtajana kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäällikkö Anu Warinowski.

 –Tällä rahoituksella saamme kahdeksan yliopiston yhteistyönä rakennettua suomalaisen opettajankoulutuksen tietovarannon. Se tehostaa opettajankoulutuksen tutkimusta ja mahdollistaa opettajankoulutuksen tutkimusperustaisen kehittämisen. Tämä puolestaan lisää opettajankoulutuksen ja sitä kautta suomalaisen koulutuksen laatua, Warinowski sanoo.

Tietovarannon perustan muodostavat kasvatusalan soveltuvuuskokeessa opiskelijaksi valittujen seurantatutkimuksissa kerättävät valtakunnalliset tutkimusaineistot.

Rahoitus myönnettiin sivistysvaliokunnan aloitteesta ja valtiovarainvaliokunnan esityksestä. Valiokunnilla on mahdollisuus esittää tulevan vuoden budjettiin niin kutsuttua joululahjarahaa tarkasti kohennettuihin tehtäviin.

Sivistysvaliokunta painotti saatesanoissaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen tärkeää merkitystä. Valiokunnan mukaan korkeasti koulutetut, ammattitaitoiset ja työhönsä sitoutuneet opettajat ovat oppimisen ja sen myötä koko maan osaamistason ylläpitämisen ja parantamisen kulmakivi.

– Opettajankoulutuksen kehittäminen on erityisen tärkeää näinä aikoina, kun suomalaislasten oppimistulokset ovat heikentyneet muun muassa lukutaidon osalta. On välttämätöntä, että suomalaista koulutusjärjestelmää ja opettajien ammattitaitoa kehitetään monien koulutuksen ja oppimisen haasteiden ratkaisemiseksi, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, varsinaissuomalainen kansanedustaja ja Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta toteaa.

Sivistysvaliokunta piti tärkeänä, että opettajankoulutusta kehitetään tutkimus- ja tietoperustaisesti. Rakentamisvaiheessa olevaa FinTED-tutkimusinfrastruktuuria voidaan hyödyntää tutkimuksessa sekä opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla.

FinTED-tutkimusinfrastruktuurin tavoitteena on ennakoida opettajan tulevaisuuden osaamistarpeita, vahvistaa opettajien ja opettajankouluttajien osaamista ja opettajuutta, kehittää opettajankoulutuksen tutkimuksen laatua ja määrää, kehittää ja tietojohtaa opettajankoulutusta tutkimusperustaisesti sekä vahvistaa niin opettajankoulutuksen kansallista kuin kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

>> Lue lisää FinTED-tietovarannosta

Luotu 16.12.2022 | Muokattu 16.12.2022