Työpajoissa pureudutaan kuvataidekasvatukseen taiteilijoiden näkökulmasta

29.09.2023

Millaista yhteistyötä päiväkotien, koulujen ja taiteilijoiden välillä on tehty? Se selviää Turun yliopiston, Turun taidemuseon ja WAM Turun kaupungin taidemuseon Taiteilijoiden näkökulmia kuvataidekasvatukseen -tapahtumasarjassa. Seuraavissa tapahtumissa keskustellaan peruskoulujen taidekasvatuksesta ja yhteistyöstä taiteilijoiden kanssa, sarjan päättää tanssikollektiivien kahdeksasluokkalaisille suuntaamien työpajojen esittely.

Sarjan tavoitteena on jakaa taiteilijoiden, oppilaiden ja museoiden kesken kokemuksia yhteistyöstä, toimivista käytänteistä sekä synnyttää keskustelua.

– Tavoitteena on myös uusien yhteistyökuvioiden ja ammatillisten verkostojen syntyminen, ja näin pääsikin jo ensimmäisessä tapahtumassa käymään, idean äiti, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yliopisto-opettaja Maria Sula kertoo.

Torstaina 12.10. kello 17.00–18.00 Turun Taidemuseossa järjestettävässä tapahtumassa keskustellaan erityisesti peruskoulujen taidekasvatuksen ja taiteilijoiden yhteistyöstä. Sulan johdolla aiheesta keskustelevat kuvataiteilija Heini Aho, Naantalin kaupungin yhteisötaiteilija Heidi Häyry sekä kuvataiteilija Anu Perkkiö. Tapahtuman jälkeen on mahdollisuus jäädä tutustumaan Taidemuseon Handle With Care -kokoelmanäyttelyyn.

Maanantaina 27.11. WAM:issa toteutetaan kello 17.00–18.00 MP-kollektiivin eli Suvi Niemisen ja Ilona Salosen vuonna 2014 perustaman tanssikollektiivin työpaja. Nieminen ja Salonen kertovat tämän vuoden ajan WAMissa vetämistään Taidetestaajat-työpajoista. Keskustelun jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua WAMin Lux et Umbra -näyttelyyn.

Kumpaankin työpajaan mahtuu 30 osallistujaa, ja niihin pitää ilmoittautua etukäteen. Tapahtuma on suunnattu erityisesti kasvatuksen, taiteen ja kulttuurin parissa toimiville. Tapahtumat ovat maksuttomia. Tilaisuuden järjestävät Turun yliopiston, kasvatustieteiden tiedekunnan TAITU-hanke, Turun taidemuseo ja WAM.

Sarjan ensimmäinen, erityisesti varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen ja taiteilijoiden yhteistyöhön pureutunut keskustelu on jo käyty. Taiteilijoiden näkökulmia kuvataidekasvatukseen -tapahtumasarjan juuret juontavat Maria Sulan Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselle tekemään pro gradu -opinnäytetyöhön. Työssään hän tutki taiteilijoiden kokemuksia Taidetestauksesta eli kulttuurikasvatusohjelmasta, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin.

– Haastattelin gradua tehdessäni taiteilijoita, jotka olivat WAMissa vetämässä kahdeksasluokkalaisten työpajoja. Aineisto ei tutkimuksellisen rajauksen vuoksi päätynyt graduun saakka, mutta jätti tuntemuksen siitä, että taiteilijoiden ja oppilaitosten yhteistyöhön olisi tarpeen myöhemmin palata. Hyvä tilaisuus koitti, kun opettajankoulutuslaitoksen yliopistotutkija Tuire Palonen lähestyi minua TAITU-hankkeen asialla, Sula kertoo.

TAITU-hankkeen tavoitteena on uudistaa ja kehittää opettajankoulutusta ja opettaja-asiantuntijuuden kehittymistä työuran eri vaiheissa sekä edistää taiteiden ja eri oppiaineiden yhteistyötä. Mukana on kuvataidekasvatuksen lisäksi useita eri taiteenaloja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan kärkihankkeeseen kuuluu Turun yliopiston lisäksi Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu.

>> Ilmoittaudu 12.10. tapahtumaan 9.10. mennessä tai sähköpostitse mairsu@utu.fi.

>> Ilmoittaudu 27.11. tapahtumaan 22.11. mennessä tai sähköpostitse mairsu@utu.fi.

Taiteilijoiden näkökulmia kuvataidekasvatukseen -tapahtuman mainos.

Luotu 29.09.2023 | Muokattu 29.09.2023