Turun yliopisto määritteli suhteensa kulttuuriin

04.11.2022

Turun yliopiston kulttuuripolitiikkalausuman tarkoituksena vahvistaa Turun yliopiston asemaa kulttuurin kentällä.

Kulttuuripolitiikan valmistelleet koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn ja kulttuurihistorian professori Hannu Salmi kertovat, että lausuma tulee osaltaan ohjaamaan kulttuurin merkityksen vahvistamista yliopistoyhteisössä.

– Kulttuuripolitiikka kertoo yhteisölle ja sidosryhmille, miten yliopisto näkee merkityksensä kulttuurin kentällä. Se tarjoaa pohjan luovalle ideoinnille ja uusille yhteistyöavauksille. Politiikan vaikutukset näkyvät toivottavasti moninaistuvana yliopistoyhteisönä, luovana ideoiden ja aloitteiden jakamisena, akateemisina tuotoksina ja työpaikkoina sekä oppimisena ja hyvinvointina, Björn ja Salmi toteavat.

Yliopistoyhteisön on ollut mahdollista kommentoida kulttuuripolitiikkaa ja Turun yliopiston rehtori Jukka Kola on vahvistanut lausuman.

Turun yliopisto on aktiivisesti mukana Kulttuurikampus Turku -toiminnassa yhdessä alueen korkeakoulujen, Turun kaupungin ja Turku Science Parkin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on nostaa kulttuurialan koulutusten vetovoimaa, vahvistaa tutkimusta sekä taiteellista toimintaa ja tukea Turun seudun kehittymistä elävänä, kansainvälisesti tunnettuna ja monipuolisena kulttuurin keskuksena. Vararehtori Björn toimii verkoston johtoryhmän puheenjohtajana ja professori Salmi johtoryhmän jäsenenä.

Luotu 04.11.2022 | Muokattu 04.11.2022