Turun yliopiston kulttuuripolitiikka

Turku on Suomen vanhimpana yliopistokaupunkina ollut vaikuttava kulttuurinen toimija ja akateemisten perinteiden vaalija vuodesta 1640. Turun yliopisto on jatkanut näitä perinteitä ja on tänään vaikuttava tiedeyliopisto. Omaleimaista Turun yliopistolle on, että se on erityisesti vahva alueellinen toimija. Tämä kulttuuripolitiikkalausuma sijoittaa Turun yliopiston kulttuurin kentälle ja ohjaa kulttuurin merkityksen vahvistamiseen yliopistoyhteisössämme.

Turun yliopisto on luova yhteisö. Tutkimus, opetus ja sivistys ovat sen kivijalka. Koulutuksen ja tutkimuksen kautta yliopistolla on kauaskantoinen kulttuurinen kädenjälki.

Yliopisto tiedostaa olevansa kulttuuriperinnön tuottaja ja ylläpitäjä, jolla on vastuu muun muassa rakennetusta kulttuuriperinnöstä ja toimintaympäristöstään. Sillä on myös vastuu ainutlaatuisesta kirjastostaan ja monimuotoisista kokoelmistaan, joiden säilyttämiseen, saavutettavuuteen ja tarjoamiseen tuleville polville se on sitoutunut.

Yliopisto pitää yllä ja uudistaa aineetonta kulttuuriperintöä, kuten akateemisia perinteitä, ja tukee opiskelijakulttuuria.

Turun yliopisto on globaali toimija, joka on aloitteellinen yhteistyökumppani kulttuurin kentällä. Samalla se on entisestään kansainvälistyvä yhteisö, jonka opiskelijat ja henkilökunta edustavat laajaa kulttuurien kirjoa. Erilaisten kulttuurien näkymiseen yliopistoyhteisössä kannustetaan.

Yliopisto tukee opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumista kulttuuritoimintaan, niin työssä kuin vapaaajalla. Tämä voi olla henkilökohtaista luovaa työ- ja harrastetoimintaa tai yhteisöllistä aktiivisuutta, yhdessä tekemistä ja osaamisen jakamista. Yliopisto tukee urheilu- ja liikuntapalvelujen tarjoamista koko yhteisölle.

Kulttuuripolitiikan vaikuttavuus ja onnistuneisuus näkyy moninaistuvana yliopistoyhteisönä, luovana ideoiden ja aloitteiden jakamisena, akateemisina tuotoksina ja työpaikkoina, oppimisena ja hyvinvointina.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola on hyväksynyt Turun yliopiston kulttuuripolitiikan 18.10.2022.

Katso video