Saksan kielen opinnot avoimessa yliopistossa

Saksan kielen perusopinnot 25 op

Opinnoissa keskitytään saksan kielitaidon vahvistamiseen sekä perehdytään saksankielisten maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja Suomen ja saksankielisten maiden kontakteihin ja kohtaamisiin historiassa ja nykyaikana.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Kieliopin peruskurssi 5 op
  • Suullinen viestintä 5 op
  • Kirjallinen viestintä 5 op
  • Suomalais-saksalaisia kohtaamisia 5 op
  • Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021