Saksan kielen tutkintokoulutukseen kuuluvissa perus- ja aineopinnoissa opiskelijat kehittävät suullista ja kirjallista kielitaitoa, omaksuvat teoreettista tietoa saksan kielen piirteistä ja vuorovaikutuksesta, syventävät tietojaan saksankielisestä kulttuurialueesta ja saksankielisten maiden yhteiskunnista, harjaantuvat akateemiseen ja tieteelliseen työskentelyyn.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät saksan kielen perusopinnot sopivat tutkintokoulutukseen tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, opettajille opetettavan aineen kelpoisuuden hankkimiseen ja kaikille kielitaitonsa vahvistamisesta kiinnostuneille.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Saksan kielen perusopinnot järjestetään alustavan suunnitelman mukaan myös lukuvuonna 2024 - 2025. Opetussuunnitelmat julkaistaan toukokuun puolivälissä. Muutokset opintojen sisältöön ovat mahdollisia.

Saksan kielen perusopinnot 25 op

Saksan perusopintojen sisältönä on saksan kielen perustiedot ja -taidot (tavoitetaso eurooppalaisen viitekehyksen taso B1) sekä perustiedot saksankielisten maiden yhteiskunnasta ja kulttuurista. Lisäksi perusopinnoissa tutustutaan saksan kielen historiaan ja nykyiseen asemaan Suomessa, Suomen ja saksankielisten maiden suhteisiin sekä eri alojen saksan kielen tarpeisiin.

Perusopinnot edellyttävät vähintään lukion lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Kieliopin peruskurssi 5 op
  • Suullinen viestintä 5 op
  • Kirjallinen viestintä 5 op
  • Suomalais-saksalaisia kohtaamisia 5 op
  • Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op

Perusopinnot alkavat 28.8.2023. Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa, mutta avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat voivat osallistua opetukseen myös verkossa ja suorittaa opinnot paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta mahdollisia luentosalitenttejä tai Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Kieliopin peruskurssi suoritetaan osallistumalla sekä luennoille että pienryhmään (Gruppe 2). Myös itsenäinen suoritus on mahdollinen. Suomalais-saksalaisia kohtaamisia 5 op ja Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op -jaksot on mahdollista tehdä itsenäisinä opintosuorituksina.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen ja opiskelijavalinta: Opiskelijavalinta (kiintiö 5 opiskelijaa) tehdään ylioppilastodistuksen (tai vastaavan todistuksen) saksan kielen arvosanan (ensisijainen valintatapa) tai valintakokeen perusteella. Opinto-oikeutta hakevien tulee ilmoittautua sekä yo-todistuksen arvosanaan perustuvaan valintaan / valintakokeeseen (ks. ohjeet alla) että avoimen yliopisto-opetuksen opintoihin (tarkista opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta).

> Ilmoittautuminen opintoihin 10.8. - 17.8.2023

Jos saat opinto-oikeuden, katso ohje opintomaksun maksamisesta Ilmoittaudu valintaan -valikosta.

Perusopintojen opinto-oikeuden hakeminen

Ilmoittaudu valintaan / valintakokeeseen 10.8. - 17.8.2023

Opiskelijavalinta (kiintiö 5 opiskelijaa) tehdään ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella tai valintakokeen perusteella. Molemmissa tapauksissa hakijan tulee ilmoittautua oheisella lomakkeella.

Ilmoittautuminen alkaa 10.8.2023 klo 10.00 (lomakkeen linkki aukeaa) ja päättyy 17.8.2023 klo 23.59.

> Ilmoittautumislomake

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella (ensisijainen valintatapa)

Opinto-oikeuden ilman valintakoetta voivat saada hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten saksan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Tämä valintatapa on ensisijainen. Todistusvalinnan tulos ilmoitetaan perjantaina 18.8.2023 sähköpostitse, jonka jälkeen valittujen opiskelijoiden tulee maksaa opintomaksu yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautuminen peruuntuu.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa tai ovat kirjoittaneet saksan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Valintakoe järjestetään 21. - 23.8.2023 Moodle-oppimisalustalla etäkokeena. Kokeen voi suorittaa tänä aikana itse valitsemanaan ajankohtana. Kokeen kesto on noin kaksi tuntia. Kokeeseen ilmoittautuneille lähetetään ilmoittautumisen jälkeen tunnukset Moodleen kirjautumista varten perjantaina 18.8.2023.

Valintakokeen tulos ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään aamupäivällä 25.8.2023, jonka jälkeen valittujen opiskelijoiden tulee maksaa opintomaksu yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautuminen peruuntuu.

Sivuainekokeen sisältö:

Saksan kielen sivuainevalintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 50. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeella valittavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet.

Valintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.