Saksan kielen tutkintokoulutukseen kuuluvissa perusopinnoissa opiskelijat kehittävät suullista ja kirjallista kielitaitoa, omaksuvat teoreettista tietoa saksan kielen piirteistä ja vuorovaikutuksesta, syventävät tietojaan saksankielisestä kulttuurialueesta ja saksankielisten maiden yhteiskunnista, harjaantuvat akateemiseen ja tieteelliseen työskentelyyn..

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät saksan kielen perusopinnot sopivat tutkintokoulutukseen tähtääville, ammatilliseksi lisäkoulutukseksi, opettajille opetettavan aineen kelpoisuuden hankkimiseen ja kaikille kielitaitonsa vahvistamisesta kiinnostuneille.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Saksan kielen perusopinnot 25 op

Saksan kielen perusopinnoissa keskitytään saksan kielitaidon vahvistamiseen sekä perehdytään saksankielisten maiden kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja Suomen ja saksankielisten maiden kontakteihin ja kohtaamisiin historiassa ja nykyaikana. 

Perusopinnoissa omaksut akateemisia opiskelu- ja työskentelytaitoja ja harjaannut itsenäiseen tiedonhankintaan. Otat haltuusi keskeiset saksan kielen tuottamisen, ymmärtämisen ja kuvaamisen työkalut. Omaksut ja syvennät monia työelämän kannalta keskeisiä taitoja, kuten projektinhallinnan taitoja, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua.

Perusopinnot edellyttävät vähintään lukion lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus saksan kielen opintoihin 5 op
  • Kieliopin peruskurssi 5 op
  • Suullinen viestintä 5 op
  • Kirjallinen viestintä 5 op
  • Saksankielisten maiden maantuntemus 5 op

Perusopinnot alkavat elokuussa 2024. Opinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa, mutta avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat voivat osallistua opetukseen myös verkossa ja suorittaa opinnot paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta mahdollisia luentosalitenttejä tai Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. 

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen ja opiskelijavalinta: Opiskelijavalinta (kiintiö 5 opiskelijaa) tehdään ilmoittautumisen ja lisäksi joko ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan tai sivuaineen valintakokeen perusteella. Saksan kielen sivuainevalintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

> Ilmoittautuminen opintoihin 9.8. -  23.8.2024

Perusopintojen opinto-oikeuden hakeminen

Ilmoittaudu valintaan / valintakokeeseen 9.8. - 23.8.2024

Opiskelijavalinta (kiintiö 5 opiskelijaa) tehdään ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella tai valintakokeen perusteella. Molemmissa tapauksissa hakijan tulee ilmoittautua oheisella lomakkeella.

Ilmoittautuminen alkaa 9.8.2024 klo 10.00 (lomakkeen linkki aukeaa) ja päättyy 23.8.2024 klo 23.59.

> Ilmoittautumislomake

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella (ensisijainen valintatapa)

Opinto-oikeuden ilman valintakoetta voivat saada hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten saksan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Tämä valintatapa on ensisijainen. Todistusvalinnan tulos ilmoitetaan perjantaina 23.8.2024 sähköpostitse, jonka jälkeen valittujen opiskelijoiden tulee maksaa opintomaksu yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautuminen peruuntuu.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa tai ovat kirjoittaneet saksan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Valintakoe järjestetään 26. - 28.8.2024 Moodle-oppimisalustalla etäkokeena. Kokeen voi suorittaa tänä aikana itse valitsemanaan ajankohtana. Kokeen kesto on noin kaksi tuntia. Kokeeseen ilmoittautuneille lähetetään tunnukset Moodleen kirjautumista varten perjantaina 23.8.2024.

Valintakokeen tulos ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään aamupäivällä 30.8.2024, jonka jälkeen valittujen opiskelijoiden tulee maksaa opintomaksu yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautuminen peruuntuu.

Sivuainekokeen sisältö:

Saksan kielen sivuainevalintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

Valintakokeen maksimipistemäärä on 50. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeella valittavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet.

Valintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.