Yritysviestinnän kursseilla opiskellaan viestintää yrityselämän ja työyhteisöjen tarpeisiin. Opiskelijat saavat myös henkilökohtaista työelämän vuorovaikutustaitojen valmennusta. Valinnaisilla opintojaksoilla perehdytään lisäksi teoreettiseen tietoon kielestä ja viestinnästä niin tutkimuksen kuin talouselämän kannalta.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat yritysviestinnän opintojakson Talouselämän viestinnän perusteet (3 op) sekä menetelmäopinnon Tieteellisen viestinnän perusteet (1 op). Opetustarjonnassa on lisäksi muita kursseja, joita voi valita kandidaatin tai maisterin tutkinnon vaihtoehtoisiin kieli- ja viestintäopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Täysin itsenäisesti voi opiskella 1–6 op:n laajuiset opinnot. Opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Yritysviestinnän voi valita myös sivuaineeksi (25 op) tai oppiaineen kursseja voi sisällyttää eri oppiaineita yhdistävään Yritysviestinnän opintokokonaisuuteen (25 op). Ne sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa viestintävalmiuksiaan talouselämän alalla, ks. lisätietoja alla.

Oppiaineen kursseja voi sisällyttää monialaisiin opintokokonaisuuksiin: Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus perehdyttää eri tieteenalojen näkökulmia yhdistellen ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja taloudellisen vastuun merkitykseen yrityksen toiminnassa. Yritysviestinnän opintoja voi yhdistää myös Työelämän vuorovaikutuksen opintokokonaisuuteen omien kiinnostusten mukaan.