Yritysviestinnän kursseilla opiskellaan viestintää yrityselämän ja työyhteisöjen tarpeisiin. Opiskelijat saavat myös henkilökohtaista työelämän vuorovaikutustaitojen valmennusta. Valinnaisilla opintojaksoilla perehdytään lisäksi teoreettiseen tietoon kielestä ja viestinnästä niin tutkimuksen kuin talouselämän kannalta.

Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat suorittavat kaksi opintojaksoa: Yritysviestintä ja vuorovaikutusosaaminen (3 op) sekä Tieteellisen viestinnän perusteet (1 op). Opetustarjonnassa on lisäksi muita kursseja, joita voi valita kandidaatin tai maisterin tutkinnon vaihtoehtoisiin kieli- ja viestintäopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Täysin itsenäisesti voi opiskella 1–6 op:n laajuiset opinnot. Opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Suomen kielen ja yritysviestinnän voi valita myös sivuaineeksi (25 op) tai oppiaineen kursseja voi sisällyttää eri oppiaineita yhdistävään Yritysviestinnän opintokokonaisuuteen (25 op). Ne sopivat kaikille, jotka haluavat vahvistaa viestintävalmiuksiaan liike- ja talouselämän alalla.

Oppiaineen kursseja voi sisällyttää myös seuraaviin opintokokonaisuuksiin: Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen, Kauppapolitiikan ja maailmankaupan muutos ja Markkinointiviestintä ja brändit (uusi 2024).