Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut kulttuurisista ja historiallisista ilmiöistä, ympäristöstä ja maisemasta tai sosiaalisesta mediasta ja peleistä
 • haluat monipuoliset uramahdollisuudet kulttuuri-, ympäristö- ja media-alalla sekä luovien alojen parissa

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa, jossa opiskelija voi valita opintoja myös saman kampuksen muiden yliopistojen opetustarjonnasta. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita kulttuurialan ja luovien alojen työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Tutkinto-ohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa:

Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä, esimerkiksi museoiden kokoelmia, kertomuksia, esineitä, aatteita, paikkoja, rakennuksia ja ihmisten käsityksiä asioista. Tutkimme niihin liittyvää muistamista, historiaa, menneisyyden tuotteistamista sekä suojelua ja säilyttämistä.

Maisemantutkimus antaa ainoana Suomessa yliopistotasoista tutkintokoulutusta maisemasta: miten ihminen kokee maiseman, kuka päättää maisemasta, millaisen sen halutaan olevan ja miten sitä käsitellään?  Maisematutkimukselle tyypillisiä ovat kenttätyöt, joissa perehdytään kiinnostaviin kohteisiin paikan päällä.

Digitaalinen kulttuuri  tutkii kulttuurin ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä uusia digitaalisen viestinnän, taiteen ja viihteen ilmöitä. Tutkimuksen keskiössä ovat tavat, joilla ihmiset käyttävät, ymmärtävät ja merkitysellistävät teknologiaa. Suosittuja tutkimuskohteita ovat esimerkiksi sosiaalinen media ja verkkokulttuurit, digitaaliset pelit ja teknologian arkipäiväistyminen.

Opiskelijan on mahdollista valita maisteriopintoihin painotus, joka perustuu yhteen tutkinto-ohjelman tutkimuksen ja opetuksen kolmesta painopisteestä: kulttuuriympäristöjen tutkimus, Itämeren alueen tutkimus ja ylirajaisuus sekä teknologinen kulttuuri ja sen muutos.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita monialaisiin kulttuuri- ja luovien alojen työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille, painopiste vaihtelee suuntautumisvaihtoehdon mukaan (kulttuuriperinnön ala, maankäytön suunnittelu ja kulttuuriympäristöjen suojelu, sisällöntuotannon asiantuntijatehtävät digitaalisessa viestinnässä).

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • suunnittelija
 • tuottaja
 • tiedottaja
 • tutkija
 • museoammattilainen
 • kuraattori
 • arkistoalan asiantuntija
 • kouluttaja
 • toimittaja
 • projektikoordinaattori tai-päällikkö

Katso koulutusohjelman oma video