Opiskelu kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa

Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa perehdyt kulttuuriperinnön tuottamisen keinoihin ja muutoksiin ja opit kysymään, kuka on osallinen menneisyyden muistomerkeistä ja kenelle kulttuuriperintö kuuluu. Työllistyt asiantuntijaksi julkiselle tai yksityiselle sektorille, ja työsi koostuu erilaisten projektien toteuttamisesta. 

Meitä kiinnostavat paikalliset, kansalliset, ylirajaiset ja globaalit kulttuuriperintöyhteisöt, kulttuuriperintöprosessit ja kulttuuriperintökonfliktit. Oppiaineessa on vahva työelämäorientaatio. Opiskelijamme ovat yhteistyössä erilaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa tuottaneet muistitietoa ja paikallishistorioita, tapahtumia, roolipelejä, näyttelyitä ja rakennushistoriallisia tutkimuksia. Teemme myös kulttuuriperintöinstituutioita ja niiden toimintaa koskevaa kriittistä tutkimusta ja kehitämme kulttuuriperinnön tutkimuksen teoriaa.