Kulttuuriperinnön tutkimuksen kohteita ovat kulttuurinen muisti, menneisyyden hallinta ja historioiden käyttö. Kulttuuriperintöä on museoissa ja suojelluissa kulttuuriympäristöissä, mutta myös sukupolvelta toiselle siirretyissä tiedoissa, taidoissa, tarinoissa ja esineissä.

Kulttuuriperinnön tutkija on kiinnostunut yhteisöjen, yritysten ja yksilöiden historiatietoisuudesta, tulevaisuuteen siirtyvän kulttuurisen muistin varannosta ja kulttuuriperinnön kestävästä käytöstä. Tutkimme historiallisia identiteettejä, kulttuurien kohtaamista, joustavaa kulttuurista muistia, kulttuuriperintökonflikteja, historian tuotteistamista sekä menneisyyden jälkien suojelua, säilyttämistä ja selittämistä. 

Tutkimusaineistomme ulottuvat digitaalisista aineistoista kalliohakkauksiin, kirjallisista arkistolähteistä muistitietoon, materiaalisen kulttuurin jäljistä artefakteihin ja populaarikulttuurin tuotteisiin sekä haastatteluaineistoista havainnoituun kulttuuriympäristöön ja sen elementteihin.