Tutkimus kulttuuriperinnön tutkimuksen suuntautumisvaihtoehdossa

Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä. Tutkimme niihin liittyvää muistamista, historiaa, menneisyyden tuotteistamista sekä suojelua ja säilyttämistä.

Kulttuuriperinnön tutkimukselle tyypillisiä kysymyksiä ovat:

 • Mikä on kulttuuriperintöä ja mikä ei ole sitä?
 • Mikä on kulttuuriperinnön arvo ja mikä on sen merkitys?
 • Miten kulttuuriperintö syntyy, muuttuu ja kestää?
 • Miten kulttuuriperintö välittyy sukupolvelta toiselle?
 • Mitä ovat kulttuuriperintöinstituutiot ja miten ne toimivat?
 • Kuka on kulttuuriperinnön vastaanottaja?
 • Kenelle kulttuuriperintö on tarkoitettu?
 • Miten kulttuuriperintöä suojellaan ja säilytetään?
 • Miten kulttuuriperintö omaksutaan?
 • Miten historiallinen identiteetti muodostuu?
 • Kenelle kulttuuriperintö kuuluu?
 • Kuka käyttää historioita ja miten niitä käytetään?
 • Miten kulttuuriympäristö muodostuu?
 • Mistä syntyy tilan, paikan tai maiseman muisti?
 • Miten ja miksi kulttuuriperintö tuhoutuu tai häviää?

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Päättyneet tutkimushankkeet

Juuret Suomessa

Takaisin Suomeen? Euroopan ulkosuomalaisten ja heidän lastensa ajatuksia Suomesta maahanmuuton kohteena (toim. Riina Haanpää & Tarja Laine & Outi Tuomi-Nikula). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 42. Turun yliopisto, Pori 2013.

Kotina suojeltu talo

Kotina suojeltu talo. Arkea, elämää ja rakennussuojelua Suomessa ja Saksassa (toim. Eeva Karhunen & Outi Tuomi-Nikula). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja 13. Turun yliopisto, Pori 2007.

Living with Cultural Heritage

Living with cultural heritage. Sharing experiences and knowledge around the Baltic Sea (toim. Riina Haanpää & Laura Puolamäki & Eeva Raike). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 53. Turun yliopisto, Pori 2018.

Merikarvian historia

Kuunarin kryssi. Merikarvialaisten historiaa 1860-luvulta 2000-luvulle (päätoim. Anna Sivula, toim. Riina Haanpää & Anni Ruohomäki). Merikarvian kunta, Merikarvia 2017. 

Noormarkun historia

Noormarkun historia: erämaasta eletyksi paikaksi (toim. Maarit Grahn & Anna Sivula). Noormarkun kunta, Noormarkku 2008.

Porin VPK-historia

Karhu, kirves ja punainen kukko. Porin Vapaaehtoinen Palokunta 1863–2013 (toim. Suvi Aitto-oja & Anna Sivula). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 39. Porin Vapaaehtoinen Palokunta, Pori 2013. 

Reposaaren arkea ja elämää

Kertomusten Reposaari (toim. Riina Haanpää & Eeva Raike). Satakunnan Historiallinen Seura, Harjavalta 2017.

Ruotsinkieliset Porissa

Ruotsinkielisten kulttuuriperintöä (toim. Riina Haanpää & Outi Tuomi-Nikula). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 41. Turun yliopisto, Pori 2013.

Satakunnan rahaston historia ja vaikuttavuus

Viisi vuosikymmentä vaikuttamista. Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto 1959-2009 (Suvi Heikkilä). Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XXIV, Pori 2010.

Satakunnan teollinen kulttuuriperintö

Satakunnan teollinen kulttuuriperintö (toim. Suvi Heikkilä). Satakunnan Historiallinen Seura, Harjavalta 2017.

Virtaa läpi vainioiden

Virtaa läpi vainioiden. Kokemäenjoki Satakunnan historiassa (toim. Suvi Heikkilä). Satakunnan Historiallinen Seura, Harjavalta 2014.