Asiasana: Kulttuuriperinnön tutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Ammattiylpeys ja yhteishenki ovat laivanrakentajien voimavaroja (Väitös: FM Mikko Aho, 13.12.2019, kulttuuriperinnön tutkimus)

Raumalaiset laivanrakentajat tuntevat suurta ylpeyttä ammattitaidostaan ja rakentamistaan laivoista, joita pitävät yhteisinä saavutuksinaan. Se lujittaa heidän voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnettaan. Tämän osoittaa Mikko Aho Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, joka perustuu laivanrakentajien itse tuottamaan muistitietoaineistoon. Väitöstutkimus arvioi myös yhteisöjen sekä museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden yhteistyön mahdollisuuksia kulttuuriperintöprosesseissa.

Väittelijä selvitti inkerinsuomalaisten paluumuuttoa kulttuuriperintöprosessina (Väitös: FM Minna-Liisa Salonsaari, 21.9.2018, kulttuuriperinnön tutkimus)

Turun yliopistossa väittelevä FM Minna-Liisa Salonsaari tarkastelee väitöskirjassaan inkerinsuomalaisten paluumuuttoa kerrottuna paluumuuttona. Eduskunnassa käytyjen keskustelujen ja lakiehdotusten kautta tutkimuksessa hahmottuu paluumuuttoa koskevan lainsäädännön muotoutuminen kulttuuriperintöprosessina. Väitöstutkimus avaa näkökulmia Suomen maahanmuuttolainsäädännön muotoutumiseen