Suomalaisen koulun arvomaailma kiinnostaa ranskalaisia perheitä (Väitös: FM Eeva Salo-Tammivuori, 19.11.2021, kulttuuriperinnön tutkimus)

Ranskassa koulun arkeen kuuluvat perinteisesti vahva kuri ja oppilaiden rangaistukset. Suomalaisen koulun rauhallisuus, oppilasmyönteisyys sekä oppilaan ja opettajan välinen luottamus kiinnostavat ranskalaisia perheitä.

Eeva Salo-Tammivuori tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa ranskalaisen koulun toimintakulttuuria ja kommunikaatiota aineettomana kulttuuriperintönä ja kulttuuriperintöprosessina. Ranskassa on pitkä ja vahva kurin ja rangaistuksen perinne ja tätä kasvatuksen mallia toteuttavat sekä koti että koulu.

– Sukupolvien taakse ulottuvat aineettoman kulttuurin elementit, kuten kova kuri, hyvät käytöstavat ja sinnikäs työskentely, ovat valikoituneet säilytettäviksi koulun kulttuuriperintöprosessissa, Salo-Tammivuori kertoo.

Tutkimuksessaan Salo-Tammivuori selvitti, miksi työkomennukselle Suomeen muuttaneet ranskalaiset perheet siirtävät lapsensa ranskalaisen työnantajan Raumalle perustamasta koulusta suomalaiseen kouluun.

– Kun perheet tutustuvat suomalaiseen toimintakulttuuriin, heillä herää uteliaisuus erilaisia arvoja edustavaa koulua kohtaan. Mutta näin perheistä tulee myös kulttuuriperintöyhteisön rikkojia, kun ranskalaisvähemmistön identiteettiä turvaava koulu ranskalaisine arvoineen ei enää riitä heille, Salo-Tammivuori sanoo.

Suomalaisen koulun arjessa ranskalaiset kokevat koulun vahvuutena rauhallisuuden, oppilasmyönteisyyden sekä oppilaan ja opettajan välisen luottamuksen. Toisaalta, liika vapaus hämmentää ja perheet toivoisivat suomalaisten opettajien olevan monissa tapauksissa vaativampia ja tiukempia.

Salo-Tammivuoren kouluetnografinen tutkimus liikkuu kulttuuriperinnön tutkimuksen ja kasvatustieteen välimaastossa. Tutkimuksen ydinaineiston muodostavat hänen ranskalaisissa kouluissa tekemänsä osallistuva havainnointi sekä suomalaiseen kouluun siirtyneiden ranskalaisten oppilaiden ja heidän vanhempiensa haastattelut. Ranskalaisten opettajien työtä Salo-Tammivuori lähestyy sekä haastattelujen että opettajien kirjoittamien opetustyöstä kertovien tekstien kautta.

Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Satakunnan korkeakoulusäätiö, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Suomen Kulttuurirahaston Lauri Järven rahasto sekä Turun yliopiston tohtoriohjelma Juno.

***

FM Eeva Salo-Tammivuori esittää väitöskirjansa ”Kuria ja järjestystä: Ranskalainen koulu aineettoman kulttuuriperinnön kenttänä” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.11.2021 klo 12 (Turun yliopiston Rauman kampus, Kirjasto, Aino Pohjanoksa -sali, Seminaarinkatu 1, Rauma).

Vastaväittäjinä toimii dosentti Sanna Lillbroända-Annala (Åbo Akademi) ja kustoksena professori emerita Outi Tuomi-Nikula (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kulttuuriperinnön tutkimus.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: eeva.salo-tammivuori@dnainternet.net

Luotu 11.11.2021 | Muokattu 11.11.2021