Kulttuuriperinnön tutkimuksen suuntautumisvaihtoehdon yhteystiedot

Käyntiosoite
Porin yliopistokeskus
Siltapuistokatu 2 (2. krs), Pori

Postiosoite
Kulttuuriperinnön tutkimus
Turun yliopisto
PL 124
28101 Pori

Tutkijat ja väitöskirjatutkijat

Dosentit

Kimi Kärki, FT, populaarimusiikin kulttuuriperintö
Katriina Siivonen, FT, soveltava kulttuurintutkimus
Pauliina Latvala-Harvilahti, FT, muistitietotutkimus