Jarkko
Oraharju
väitöskirjatutkija, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
Doctoral Student

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kulttuuriperinnön tutkimus
Muistintutkimus
Kotimainen kirjallisuus
Taidehistoria

Biografia

Filosofian maisteri 2010. Pääaine: Kulttuuriperinnön tutkimus. Sivuaineet: museologia, taidehistoria, kotimainen kirjallisuus, maisemantutkimus.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen jatko-opiskelija vuodesta 2013.


Opetus

Kulttuuriset käsitykset ja tieto kaunokirjallisissa teksteissä, 3 op. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman syventävät opinnot, 2016.

Sukupuoli ja kulttuuriperintö, 5 op. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman syventävät opinnot, 2017 & 2019.

Luovan tietokirjoittamisen harjoituskurssi, 5 op. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman syventävät opinnot, 2019.

Tutkimus

Väitöskirjatyö: Ympyrästä spiraaliin. Muistin kehykset ja muistikäsityksien avartuminen Raija Siekkisen proosatuotannossa 

Muisti ilmenee moninaisesti ja sen erilaiset ilmentymät ja ilmaisut liittyvät keskeisesti kulttuuriperintöön ja sen tutkimukseen. Muistin käsityksiä on tarkennettu 1900-luvun alusta viime aikoihin asti. 2000-luvulla kaunokirjallisuus on nostettu esiin ansiokkaana muistin käsittelijänä ja muistin ilmaisijana. Monografiamuotoisessa väitöskirjassani liitän suomalaisen kirjailijan Raija Siekkisen (1953-2004) novellit ja pienoisromaanit näihin keskusteluihin muistista ja muistamisesta.

Analysoin Siekkisen tuotannon sisältöjä uuden muistintutkimuksen näkökulmista. Siekkisen lyhytproosatuotannossa korostuu yksilön suhde muistiin ja muistamiseen ja niiden merkitysten rakentuminen sosiaalisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä. Siekkisen tuotannossa muisti ja muistaminen kytkeytyvät teemoihin, jotka ovat vaikuttaneet Siekkisen tuotannon käsittelemiseen väitöskirjatyössäni: (1.) Koti/talo muistina ja muistuttajana. (2.) Yksilö perhemuistin käsittelijänä. (3.) Matkat muistin ja muistamisen tuottajina. (4.) Merkityksellisen toisen kuolema ja itsen muutos muistissa. (5.) Muistin ilmaisu.

Julkaisut

Järjestä:

Erään muistin elinkaari (2018)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Oraharju J
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))