Aura Colliander profiilikuva
Aura
Colliander
väitöskirjatutkija, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kulttuuriperinnön tutkimus
muovisen kulttuuriperinnön tutkimus
posthumanistinen perinnön tutkimus
posthumanistinen etnografia.

Biografia

Valmistuin Turun yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2020, pääaineenani kulttuuriperinnön tutkimus. Vuonna 2016 valmistuin konservaattoriksi erikoistuen muovien konservointiin. Olen työskennellyt museoissa Suomessa ja ulkomailla konservaattorina. 


Minulle myönnettiin Porin yliopistokeskuksen vuoden opinnäytetyön palkinto 2020.
Olen Satakunnan Historiallisen Seuran hallituksen jäsen.
Työskentelen Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston ja keskusrahaston myöntämillä apurahoilla 2021-2025.

Opetus

2022 Museologian peruskurssi (MUSP2000 Kokoelmat ja dokumentointi), luento muovista museoissa

2021, 2022, 2023 Presence of Cultural Heritage: Discussions and Practices (kulttuuriperinnön tutkimus, Finnish culture studies), syventävät opinnot
Kurssin suunnittelu ja 1/3 opetuksesta
Luentovideotallenne: Looking at and with plastic heritage

2021 & 2022 Kulttuuriperintö (kulttuuriperinnön tutkimus), perusopinnot
Luento: Näkökulmia muoviin. Materiaali, materiaalinen kulttuuri ja kulttuuriperintö

2021 Materiaalinen kulttuuri (museologia ja etnologia), aineopinnot
Luentovideotallenne: Muovin ja ihmisen suhde. Näkökulmina uusmaterialismi ja museot

2021 Perustutkinto-opinnäytteen ohjaaminen ja arviointi.

Tutkimus

Valmistelen väitöskirjaa muovisesta kulttuuriperinnöstä. Tutkimuksessani kytken posthumanistisista lähtökohdista muovin kemiallisiin ominaisuuksiin liittyvän tiedon museoiden kokoelmatoimintaan liittyviin toimintamalleihin.

Tutkimusaineistoni perustuu posthumanistiseen etnografiaan. Lähestyn tutkimuskohdettani huomioiden ilmiöihin osallistuvia paikkoja, materiaaleja ja ihmisiä, sekä näiden välisiä kytkentöjä. Aineistoni on moniaineksisia tapahtumia, joita analysoin sommitelman käsitteen kanssa ajatellen.

Tutkimukseni tuottaa uutta tietoa ihmisen ja muovin suhteesta museoissa. Tulokseni ovat sovellettavissa myös museoiden ulkopuolelle muovin kestoisuutta koskevissa kysymyksissä.

Julkaisut

Järjestä: