Hannu
Rastas
väitöskirjatutkija, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus

Ota yhteyttä