Laura Seesmeri profiilikuva
Laura
Seesmeri
tutkijatohtori, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
PhD, landscape studies

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

maisemantutkimus
muistitieto
etnografia
taidelähtöiset menetelmät
estetiikka

Biografia

Taustani on folkloristiikassa ja estetiikassa, jotka näkyvät myös maisemantutkijan otteessani. Olen tutkinut paikkasuhdetta, muistojen, kulttuurin ja kehollisen kokemuksen vyyhtenä saunomisen yhteydessä. Toinen erityinen tutkimusalueeni on meri ja vedenalainen maisema. Olen kiinnostunut ihmisten maisemasuhteesta ja sen muodostumisesta ja maiseman kerronnallistumisesta, kehollisuudesta ja affektiivisuudesta. Tutkimukseni on koko ajan kulkemassa kohti taidelähtöisten mentelmien tutkimista ja hyödyntämistä osana etnografiaan pohjaavaa tutkimusotetta.

Tutkimus

Maisemantutkimus, maiseman ja paikan suhde kerronnallisena, affektiivisena ja kehollisena prosessina. Etnografiset metodit, muistitietotutkimus ja media-analyysi.

Julkaisut

Järjestä: