Marika Österlund profiilikuva
Marika
Österlund
väitöskirjatutkija, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

museokokoelmat
kokoelmapolitiikka
museoetiikka
historiallinen reiluus

Biografia

Valmistuin Filosofian maisteriksi vuonna 2021 Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineesta. Pro Gradu -tutkielmassani tarkastelin museokokoelmien muotoutumista ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä määrittelin alustavasti historiallisen reiluuden teoriaa ja metodia kokoelmien kahdensuuntaisesta eettisestä rakentumisesta, joita kehitän nyt edelleen väitöskirjassani. Olen työskennellyt museoalalla vuodesta 2013 lähtien mm. kokoelmatyön, näyttelyiden tuottamisen, opastustyön ja muiden museoalan työtehtävien parissa.

Väitöskirjassani tutkin suomalaisten museoiden kokoelmiin liittyviä eettisiä kysymyksiä osana kokoelmien muotoutumisprosessia. Kokoelmiin liittyvät eettiset kysymykset ovat ajankohtaisia erityisesti dekolonialismin kannalta. Tutkimukseni ei keskity kolonialismiin, mutta hyödyntää kokoelmia koskevia dekolonialistisia tutkimusnäkökulmia myös muuhun kulttuuriesineistöön. Väitän, että olemassa ei ole yhtäkään eettisesti ongelmatonta kokoelmaa, jonka vuoksi eettisyyttä on pohdittava myös muiden kuin kolonialististen kokoelmien kohdalla. Tutkimuksessani kehitän jo alustavasti määrittelemiäni historiallisen reiluuden teoriaa ja metodia kokoelmien kahdensuuntaisesta eettisestä rakentumisesta.Tutkimus tuottaa uutta tietoa museokokoelmien muotoutumisesta ja sen eettisistä ulottuvuuksista analysoimalla museokokoelmien kontekstitiedoissa tapahtuneita muutoksia.