Veera Ojala profiilikuva
Veera
Ojala
väitöskirjatutkija, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
tuntiopettaja, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Antroposeeni
teollinen kulttuuriperintö
toksinen perintö
jälki-industriaaliset maisemat
visuaaliset tutkimusmetodologiat
ydinvoiman kulttuuriperintö
valokuva

Biografia

Valmistuin yhteiskuntatieteiden maisteriksi Berliinin vapaasta yliopistosta (Freie Universität Berlin) vuonna 2020. Pro gradu -tutkimukseni käsitteli  Tšernobylin suojavyöhykkeen mielikuvallista, kehollista sekä visuaalista kulttuuriperinnön tuotantoa alueen vierailijoiden näkökulmasta. Hyödynsin tutkimuksessa visuaalisia etnografisia menetelmiä ja se oli Kiovan Mohyla-akatemian tukema.

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen suojavyöhykettä kehittyvänä ydinvoiman kulttuuriperinnön kohteena paikan visuaalisen ilmaisun muotoutumisen kautta tutkimusosallistujien haastatteluiden ja valokuvien avulla. Nostamalla keskiöön Tšernobylin ydinonnettomuusalueen vierailijoiden visuaalisen merkityksenannon, tutkimus tuottaa tietoa radioaktiivisten maisemien kulttuurisesta rakentumisesta, sekä visuaalisten menetelmien avulla tuottaa uutta tietoa osallistavan kulttuurin muistityön merkityksestä alueen mielikuvallisuuden tuottajana.

Lisäksi tutkimus pohtii saastuneiden ja jälkiteollisten maisemien merkitystä antroposeenin kulttuurisen ja kriittisen perinnön näkökulmasta.

Tällä hetkellä keskityn projektissani temporaaliseen analyysin suojavyöhykkeellä otettujen valokuvien muutoksissa 2008-2018 välisenä aikana.

Työskentelen Juno-tohtoriohjelman väitöskirjatutkijan työsuhteisessa tehtävässä kesäkuusta 2024 toukokuuhun 2025.

Tutkimukselle myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan Rahaston puolivuotinen työskentelyapuraha joulukuusta 2023 toukokuuhun 2024.

Osallistuin Piippumuistoja -projektiin vierailevana tutkijana elokuusta syyskuuhuun 2023.

Työskentelin Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan Rahaston myöntämällä apurahalla 2022-2023.

Työskentelin projektitutkijana Ydinjätteen loppusijoitus ja yhteiskunnallinen muisti -hankkeessa joulukuusta tammikuuhuun 12/2022-01/2023.

Opetus

Vastuuopettaja kurssilla "Presence of Heritage: discussions and practices" keväällä 2024 (Turun yliopisto)

Vastuuopettaja kurssilla "Teollisen kulttuuriperinnön narratiivit ja representaatiot: vaihtoehtoisia lähestymistapoja teolliseen menneisyyteen" syyskuusta joulukuuhun 2023 (Turun yliopisto)

Luento osana "Digitaalisten ihmistieteiden" -kurssikokonaisuutta toukokuussa 2023 (Oulun yliopisto)

Luento osana "Ihmisen ja luonnon suhde osana kulttuuriperintöä" -kurssikokonaisuutta marraskuussa  2022 (Turun yliopisto, Kulttuurituotanto ja maisematutkimus)

Luento osana "Synkän kulttuuriperinnön" kurssikokonaisuutta helmikuussa 2022 (Turun yliopisto, Kulttuurituotanto ja maisematutkimus)

Yksittäisiä luentoja Kiovan Mohyla-akatemian teemaseminaarisarjassa; 35-vuotta Tšernobylistä toukokuussa 2021Tutkimus

Tutkin artikkelimuotoisessa väitöskirjassani radioaktiivisten suojavyöhykkeiden visuaalisia kulttuureita osallistujalähtöisiä näkökulmia painottaen. Suojavyöhykkeiden vierailijoiden haastattelujen ja valokuvien tukemana tutkimukseni avaa ydinvoiman kulttuurisia kokemuksia sekä ihmisten tapoja tuottaa mielikuvia ydinvoimasta. Tutkimus liittyy kansainväliseen ja monitieteiseen tutkimussuuntaukseen, joka yhdistää ydinvoiman ja kulttuuriperinnön tutkimuksen.

Julkaisut

Järjestä: