Asiasana: arkistot

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun tuomiokirkon Musta kirja avaa ikkunan arkistojen historialliseen rooliin (Väitös: FM, tradenomi (YAMK) Taina Saarenpää, 7.12.2019, Suomen historia)

Taina Saarenpää rakentaa Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan yleiskuvaa alkuperäislähteiden julkaisemisen jatkumosta Suomessa 1700-luvulta nykypäivään. Tutkimus osoittaa, että julkaisemista on sen erilaisista muodoista ja ajallisista eroista huolimatta tarkasteltava jatkumona. Kaikissa jatkumon vaiheissa tutkimusedellytysten parantaminen sekä lähdeaineistojen ja arkistojen avoimuus ovat olleet tärkeimpiä tavoitteita.