Yhteistyö kulttuuriperinnön tutkimuksessa

Suuntautumisvaihtoehto toimii osana Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön monitieteistä tutkinto-ohjelmaa kiinteässä yhteistyössä maisemantutkimuksen ja digitaalisen kulttuurin suuntautumisvaihtoehtojen kanssa. 

Työelämätaitoja vahvistavaa yhteistyötä teemme esimerkiksi Satakunnan alueen kuntien, Museoviraston, museoiden, yhdistysten, yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Kulttuuriperinnön tutkijat osallistuvat myös monitieteisiin tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin, esimerkiksi kielentutkimuksen, yhteiskuntatieteiden, teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja terveystieteiden kanssa.