Yhteistyö kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa

Oppiaine toimii osana Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen monitieteistä koulutusohjelmaa kiinteässä yhteistyössä maisemantutkimuksen ja digitaalisen kulttuurin oppiaineiden kanssa. 

Työelämätaitoja vahvistavaa yhteistyötä teemme esimerkiksi Satakunnan alueen kuntien, Museoviraston, museoiden, yhdistysten, yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Kulttuuriperinnön tutkijat osallistuvat myös monitieteisiin tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin, esimerkiksi kielentutkimuksen, yhteiskuntatieteiden, teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja terveystieteiden kanssa.