Porilaisia humanisteja opiskelijatapahtumassa (Kuva: Pinja Akkanen)

Hae opiskelemaan Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan

Vuonna 2001 perustettu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma tarjoaa laadukasta humanistisen alan perus- ja jatkotutkintokoulutusta. Koulutusohjelman valtakunnallisesti ainutlaatuisia pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Näiden alojen perustutkintoja et voi opiskella missään muussa yliopistossa Suomessa! Koulutusohjelma sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa, jossa voit valita opintoja myös saman kampuksen muiden yliopistojen opetustarjonnasta. Meiltä valmistuu asiantuntijoita kulttuurialan ja luovien alojen työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Hakuvideo:

Haku alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (HuK + FM) korkeakoulujen yhteishaussa 20.3.–​3.4.2019

Koulutusohjelmaan valitaan yhteisvalinnan kautta 29 hakijaa, ja paikoista 21 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Yhteisvalinta on suunnattu ennen kaikkea ylioppilastutkinnon suorittaneille. Yhteishaussa valitut opiskelijat suorittavat aluksi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK, 180 op / 3 vuotta) ja siirtyvät tämän jälkeen suorittamaan maisteriopintoja (FM, 120 op / 2 vuotta).

Yhteisvalinta on pääsykokeeton. Katso vuoden 2019 tarkat hakuohjeet ja valintakriteerit ja täytä hakemus osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuohjeet:

1. Täytä hakulomake

Täytä korkeakoulujen yhteishaun hakulomake osoitteessa opintopolku.fi aikavälillä 20.3.2019 klo 8:00 – 3.4.2019 klo 15:00. Valitse hakukohteeksi ”Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)”.

2. Tee motivaatiotehtävä

Tee hakuun kuuluva kolmivaiheinen motivaatiotehtävä (ks. ohjeet alla). Motivaatiotehtävä kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla ja palautetaan sähköpostilla Turun yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2019 klo 15:00 mennessä.

3. Lähetä motivaatiotehtävä ja muut liitteet

Lähetä motivaatiotehtäväsi ja mahdolliset muut pistelaskennassa huomioitavat liitteet (esim. lukiodiplomit – katso tarkka lista opintopolku.fi-sivustolta!) sähköpostilla Turun yliopiston hakijapalveluihin (hakemusliitteet@utu.fi) viimeistään 7.6.2019 klo 15:00 mennessä.

Motivaatiotehtävän ohje:

Motivaatiotehtävän pituus saa olla enintään 3500 merkkiä välilyönteineen. Kirjoita motivaatiotehtävän alkuun oma sukunimesi, etunimesi ja henkilötunnuksesi. Motivaatiotehtävän tulee sisältää seuraavat kolme teemaa:

 • Kerro lyhyesti, miksi haluat opiskelemaan Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan.
 • Suunnittele ensimmäisen vuoden opintosi koulutusohjelmassa. Ensimmäisen vuoden opintojen suositeltu laajuus on noin 60 opintopistettä. Niiden tulisi sisältää ainakin koulutusohjelman yhteiset perusopinnot (yhteensä 25 op) sekä Johdanto yksikköön -opintojakso (2 op). Näiden lisäksi ensimmäisen vuoden opinnot voivat sisältää HuK-tutkintoon kuuluvia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja ja sellaisia kulttuuriperinnön tutkimuksen, maisemantutkimuksen ja digitaalisen kulttuurin aineopintoja, jotka on suositeltu suoritettavaksi ensimmäisenä lukuvuonna. Opintosuunnitelmaan voi myös sisällyttää koulutusohjelman sivuaineiden (museologia, kulttuurituotannon suunnittelu sekä kulttuuri- ja elämysmatkailun opintokokonaisuus) perusopintojaksoja.
 • Kerro lyhyesti tulevaisuudensuunnitelmistasi. Mitä teet valmistumisesi jälkeen?

Esimerkkiopintosuunnitelma ensimmäiselle lukuvuodelle (60 op):

Opintosuunnitelma_esimerkki

Hyödynnä opintosuunnitelmasi laatimisessa näitä sivuja Turun yliopiston opinto-oppaasta:

Sivuilta löydät koulutusohjelman yhteiset perusopinnot, HuK-tutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot, HuK-tutkinnon pakolliset muut opinnot sekä kulttuuriperinnön tutkimuksen, maisemantutkimuksen ja digitaalisen kulttuurin aineopinnot.

Lisäksi voit halutessasi tutustua myös koulutusohjelman sivuaineiden opintojaksoihin ja sisällyttää niitä ensimmäisen vuoden opintosuunnitelmaasi:

Opinto-opasta selatessasi kiinnitä huomiota siihen, mitkä opintojaksot soveltuvat suoritettavaksi ensimmäisen lukuvuoden aikana (merkki sarakkeessa ”1. lv”):

Peppi_opintojen_ajoitus

Suosittelemme, että tutustut motivaatiotehtävää tehdessäsi koulutusohjelmamme oppiaineiden verkkosivuihin, jotta tiedät, mistä oppiaineissa on kyse, mitä opinnot sisältävät ja millaisiin tehtäviin voit työllistyä valmistuttuasi.

Haku maisteriopintoihin (FM) korkeakoulujen yhteishaussa 20.3.–​3.4.2019

Koulutusohjelmaan valitaan maisterivalinnassa 15 hakijaa. Maisterivalinta on suunnattu sellaisille hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon (AMK-tutkinto, kandidaatin tutkinto) tai suorittaneet osana tutkintoaan tai sen ulkopuolella maisterintutkinnon pohjaksi soveltuvia opintoja (esim. kulttuurituottajan, medianomin, ympäristösuunnittelijan, konservaattorin tai hortonomin AMK-tutkinto tai soveltuvan alan perus- ja aineopinnot yliopistossa). Opiskelijat valitaan suorittamaan filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 op / 2 vuotta).

Maisterivalinta on pääsykokeeton. Katso vuoden 2019 tarkat hakuohjeet ja valintakriteerit ja täytä hakemus osoitteessa opintopolku.fi.

Hakuohjeet:

1. Täytä hakulomake

Täytä korkeakoulujen yhteishaun hakulomake osoitteessa opintopolku.fi aikavälillä 20.3.2019 klo 8:00 – 3.4.2019 klo 15:00. Valitse hakukohteeksi ”Maisterihaku, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, filosofian maisteri (2 v)”.

2. Kerää tarvittavat liitteet

Liitä hakemukseen kopio hakuperusteena olevasta tutkintotodistuksesta, mahdollinen todistus hakukohteen perus- ja aineopinnoista, motivaatiokirje ja tutkielma.

Katso hakemukseen vaadittavien liitteiden kuvaukset ja tarkemmat ohjeet sivulta opintopolku.fi!

Motivaatiokirjeen ohje:

Motivaatiokirje on vähintään muutaman rivin ja enintään A4-liuskan mittainen vapaamuotoinen teksti, joka liitetään hakemukseen. Motivaatiokirjeessä hakija voi omin sanoin perustella, miksi haluaa opiskelemaan Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopintoihin. Samalla hakijalla on tilaisuus kertoa itsestään, aikaisemmista opinnoistaan ja työkokemuksestaan sekä miten näkee niiden liittyvän maisteriopintoihin. Motivaatiokirjeessä hakija voi kuvailla tähänastisia valintojaan ja niiden perusteita, tulevaisuuden suunnitelmiaan ja sitä mitä maisteriopinnoilta odottaa. Opinto- ja työuran ohella on tärkeää tuoda esiin vaikkapa kulttuuri- tai ympäristöharrastuksia.

Motivaatiokirjeessä hakijan tulisi kertoa:

 • kiinnostuksensa pääkohde maisteriopinnoissa
 • opinto- tai tutkimustavoitteensa
 • miten hän arvelee hyötyvänsä maisteriopinnoista
 • miksi hän hakee juuri kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopintoihin
 • mihin hän jatkaisi suoritettuaan maisteriopinnot
 • miten hakija aikoo käytännössä järjestää opiskelunsa?
 • milloin hakija aikoo aloittaa opintonsa?
 • millainen mahdollisuus hakijalla on osallistua kontaktiopetukseen?
 • miten tekijä aikoo sovittaa gradunteon muuhun elämäntilanteeseen?

Tutkielman ohje:

Hakijan on liitettävä hakemukseensa jonkin valintaperusteissa mainitun oppiaineen tai niitä vastaavan oppiaineryhmän kandidaattiseminaarityön kriteerit täyttävä itsenäisesti tekemänsä tutkielma. Kandidaattiseminaaritutkielmaa vastaavaksi katsotaan n. 15–20-sivuinen ihmis- tai aluetieteellistä metodologiaa soveltava tieteellinen artikkeli. Liite voi olla myös jo hyväksytty kandidaattiseminaaritutkielma tai muu vastaavan laajuinen itsenäinen harjoitustyö. Tutkielman arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan osoittamaan tutkimukselliseen otteeseen, kykyyn käyttää tutkimusaineistoa ja kykyyn soveltaa humanististen tieteiden menetelmiä.

Miksi sinun kannattaa hakea juuri meille

Monipuolinen, työelämään valmistava tutkinto

Meillä sinulla on mahdollisuus rakentaa itsellesi tutkinto, joka pohjautuu omiin kiinnostuksen kohteisiisi ja tukee omia uratavoitteitasi. Opiskelijanamme voit vapaasti valita opintoja koulutusohjelmamme ainutlaatuisista pääaineista (kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri) sekä tarjoamistamme sivuaineista (museologia, kulttuurituotannon suunnittelu ja kulttuuri- ja elämysmatkailu). Lisäksi voit valita opintoja Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden koulutustarjonnasta (esimerkiksi markkinointi, tietojärjestelmät tai yhteiskuntatutkimus). Käytössäsi on myös koko Turun yliopiston pääkampuksen sivuainetarjonta sekä avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia.

KTMT_promokuva
Kuva: Sofia Malinen

Kotimaassa suoritettavien kansainvälistymistä edistävien opintojaksojen lisäksi opiskelijamme voivat myös halutessaan laajentaa tutkintoaan ja kansainvälistä kokemustaan lähtemällä opiskelijavaihtoon. Opiskelijamme voivat hyödyntää Turun yliopiston ja humanistisen tiedekunnan opiskelijavaihtosopimuksia, minkä lisäksi koulutusohjelmalla on myös omia vaihtosopimuksia, joihin Porin opiskelijoilla on etuoikeus.

Koulutusohjelmassa järjestetään lukuvuosittain ainutkertaisia erikoiskursseja, jotka mahdollistavat perehtymisen juuri tämän hetken ajankohtaisiin kysymyksiin ja tutkimusteemoihin. Lisäksi panostamme erityisesti projektikursseihin, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan tutkimustietoa käytännön tehtäviin ja kehittämään työelämävalmiuksiaan sekä osallistumaan käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin. Opintoihin voi halutessaan sisällyttää myös työharjoittelua.

Monipuolisten tutkintojen sekä jo opiskeluaikana hankittujen työelämäkokemusten ja -yhteyksien ansiosta meiltä valmistuneet maisterit ovat työllistyneet varsin hyvin. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi asiakasneuvojina, tiedottajina, toimittajina, museotyöntekijöinä, sihteereinä, viestintäassistentteina sekä asiantuntijoina erilaisissa projektitehtävissä. Mahdollisia työnantajia ovat esimerkiksi kunnat, valtio, yritykset, järjestöt, säätiöt ja korkeakoulut. Valmistuneet ovat sijoittuneet pääosin Satakunnan alueelle ja pääkaupunkiseudulle, mutta myös esimerkiksi Tampereelle ja Turkuun.

Pienet opetusryhmät ja henkilökohtainen opinto-ohjaus

Koulutusohjelmamme on pieni ja tiivis: meillä aloittaa lukuvuosittain 44 uutta opiskelijaa ja koko koulutusohjelmassa on hieman yli 200 opiskelijaa ja 20 henkilökunnan jäsentä. Pienessä yliopistoyksikössä niin opiskelijat kuin henkilökunta tuntevat toisensa hyvin ja meillä on hyvä yhteishenki. Opetusta ei järjestetä massaluentoina, vaan suosimme kohtuukokoisia opetusryhmiä ja järjestämme myös pienryhmäopetusta sekä henkilökohtaisia essee- ja tenttisuorituksia, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksellisen opetuksen ja opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen.

Orientaatioviikko 2017. Kuva: Pinja Akkanen
Orientaatioviikko. Kuva: Pinja Akkanen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään ensimmäisen lukuvuoden syksyllä henkilökohtainen opintosuunnitelma hänen omien kiinnostustensa ja tavoitteidensa mukaan. Opintosuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa, minkä lisäksi opinto-ohjausta järjestetään jokaiselle opiskelijalle vähintään kerran vuodessa yksilö- tai ryhmäohjauksena. Opiskelijalla on opintojensa jokaisessa vaiheessa oma opinto-ohjaaja, joka tukee ja neuvoo opintojen suunnittelussa.

Viihtyisä kampus keskellä Suomen parasta opiskelijakaupunkia

Pori on eläväinen ja opiskelijaystävällinen kulttuuri- ja tapahtumakaupunki meren rannalla! Yliopistokeskuksen kampus sijaitsee kaupungin keskustassa Kokemäenjoen rannalla historiallisessa puuvillatehdasmiljöössä.

Opiskelijoiden vappukaste Porissa. Kuva: Sofia Malinen
Vappukaste. Kuva: Sofia Malinen

Porissa tapahtuu Pori Jazzien ja SuomiAreenan lisäksi paljon muuta, muun muassa Porispere-rockfestarit, teatterifestivaali Lain§uojattomat ja Pori Film Festival. Myös luonto on Porissa lähellä: aivan kampuksen vieressä sijaitsee Kirjurinluodon ulkoilu- ja virkistysalue, muutaman kilometrin päässä Porin metsä ja urheilukeskus ja Meri-Porissa Yyterin hiekkaranta. Porissa on edullista asua ja liikkuminen sujuu kätevästi kävellen tai pyöräillen. Oman paikallisen opiskelijaetujärjestelmä Slice:n ansiosta opiskelijoilla on käytössään koko Suomen parhaat opiskelijaedut!

Sivun kansikuva: Pinja Akkanen