Porilaisia humanisteja opiskelijatapahtumassa (Kuva: Pinja Akkanen)

Hae opiskelemaan Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmaan

Vuonna 2001 perustettu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen yksikkö (1.8.2022 alkaen Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma.) tarjoaa laadukasta humanistisen alan perus- ja jatkotutkintokoulutusta. Tutkinto-ohjelman valtakunnallisesti ainutlaatuisia erikoistumisaloja ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Näiden alojen perustutkintoja et voi opiskella missään muussa yliopistossa Suomessa! Tutkintoohjelma sijaitsee Porin yliopistokeskuksessa, jossa voit valita opintoja myös saman kampuksen muiden yliopistojen opetustarjonnasta. Meiltä valmistuu asiantuntijoita kulttuurialan ja luovien alojen työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Esittelyvideo:

Hakuvideo:

Haku alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (HuK + FM) korkeakoulujen yhteishaussa 13.3.-27.3.2024

Tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteisvalinnan kautta 29 hakijaa, ja paikoista 20 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Yhteisvalinta on suunnattu ennen kaikkea ylioppilastutkinnon suorittaneille. Yhteishaussa valitut opiskelijat suorittavat aluksi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK, 180 op / 3 vuotta) ja siirtyvät tämän jälkeen suorittamaan maisteriopintoja (FM, 120 op / 2 vuotta).

Katso vuoden 2024 tarkat hakuohjeet ja valintakriteerit ja täytä hakemus osoitteessa opintopolku.fi.

Haku maisteriopintoihin (FM) korkeakoulujen yhteishaussa 13.3.-27.3.2024

Tutkinto-ohjelmaan valitaan maisterivalinnassa 15 hakijaa. Maisterivalinta on suunnattu sellaisille hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon (AMK-tutkinto, kandidaatin tutkinto) tai suorittaneet osana tutkintoaan tai sen ulkopuolella maisterintutkinnon pohjaksi soveltuvia opintoja (esim. kulttuurituottajan, medianomin, ympäristösuunnittelijan, konservaattorin tai hortonomin AMK-tutkinto tai soveltuvan alan perus- ja aineopinnot yliopistossa). Opiskelijat valitaan suorittamaan filosofian maisterin tutkinto (FM, 120 op / 2 vuotta).

Maisterivalinta on pääsykokeeton. Katso vuoden 2024 tarkat hakuohjeet ja valintakriteerit ja täytä hakemus osoitteessa opintopolku.fi.

Miksi sinun kannattaa hakea juuri meille

Monipuolinen, työelämään valmistava tutkinto

Meillä sinulla on mahdollisuus rakentaa itsellesi tutkinto, joka pohjautuu omiin kiinnostuksen kohteisiisi ja tukee omia uratavoitteitasi. Opiskelijanamme voit vapaasti valita opintoja tutkinto-ohjelmamme ainutlaatuisista erikoistumisaloista (kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus ja digitaalinen kulttuuri) sekä tarjoamistamme sivuaineista (museologia ja kulttuuri- ja elämysmatkailu). Lisäksi voit valita opintoja Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden koulutustarjonnasta. Käytössäsi on myös koko Turun yliopiston pääkampuksen sivuainetarjonta sekä avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia.

KTMT_promokuva
Kuva: Sofia Malinen

Kotimaassa suoritettavien kansainvälistymistä edistävien opintojaksojen lisäksi opiskelijamme voivat myös halutessaan laajentaa tutkintoaan ja kansainvälistä kokemustaan lähtemällä opiskelijavaihtoon. Opiskelijamme voivat hyödyntää Turun yliopiston ja humanistisen tiedekunnan opiskelijavaihtosopimuksia, minkä lisäksi tutkinto-ohjelmalla on myös omia vaihtosopimuksia, joihin Porin opiskelijoilla on etuoikeus.

Tutkinto-ohjelmassa järjestetään lukuvuosittain ainutkertaisia erikoiskursseja, jotka mahdollistavat perehtymisen juuri tämän hetken ajankohtaisiin kysymyksiin ja tutkimusteemoihin. Lisäksi panostamme erityisesti projektikursseihin, joissa opiskelijat pääsevät soveltamaan tutkimustietoa käytännön tehtäviin ja kehittämään työelämävalmiuksiaan sekä osallistumaan käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin. Opintoihin voi halutessaan sisällyttää myös työharjoittelua.

Monipuolisten tutkintojen sekä jo opiskeluaikana hankittujen työelämäkokemusten ja -yhteyksien ansiosta meiltä valmistuneet maisterit ovat työllistyneet varsin hyvin. Valmistuneet työskentelevät esimerkiksi asiakasneuvojina, tiedottajina, toimittajina, museotyöntekijöinä, sihteereinä, viestintäassistentteina sekä asiantuntijoina erilaisissa projektitehtävissä. Mahdollisia työnantajia ovat esimerkiksi kunnat, valtio, yritykset, järjestöt, säätiöt ja korkeakoulut. Valmistuneet ovat sijoittuneet pääosin Satakunnan alueelle ja pääkaupunkiseudulle, mutta myös esimerkiksi Tampereelle ja Turkuun.

Pienet opetusryhmät ja henkilökohtainen opinto-ohjaus

Tutkinto-ohjelmamme on pieni ja tiivis: meillä aloittaa lukuvuosittain 44 uutta opiskelijaa ja koko tutkinto-ohjelmassa on hieman yli 200 opiskelijaa ja 20 henkilökunnan jäsentä. Pienessä yliopistoyksikössä niin opiskelijat kuin henkilökunta tuntevat toisensa hyvin ja meillä on hyvä yhteishenki. Opetusta ei järjestetä massaluentoina, vaan suosimme kohtuukokoisia opetusryhmiä ja järjestämme myös pienryhmäopetusta sekä henkilökohtaisia essee- ja tenttisuorituksia, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksellisen opetuksen ja opiskelijoiden yksilöllisen ohjauksen.

Orientaatioviikko 2017. Kuva: Pinja Akkanen
Orientaatioviikko. Kuva: Pinja Akkanen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään ensimmäisen lukuvuoden syksyllä henkilökohtainen opintosuunnitelma hänen omien kiinnostustensa ja tavoitteidensa mukaan. Opintosuunnitelmaa päivitetään aina tarvittaessa, minkä lisäksi opinto-ohjausta järjestetään jokaiselle opiskelijalle vähintään kerran vuodessa yksilö- tai ryhmäohjauksena. Opiskelijalla on opintojensa jokaisessa vaiheessa oma opinto-ohjaaja, joka tukee ja neuvoo opintojen suunnittelussa.

Viihtyisä kampus keskellä Suomen parasta opiskelijakaupunkia

Pori on eläväinen ja opiskelijaystävällinen kulttuuri- ja tapahtumakaupunki meren rannalla! Yliopistokeskuksen kampus sijaitsee kaupungin keskustassa Kokemäenjoen rannalla historiallisessa puuvillatehdasmiljöössä.

Opiskelijoiden vappukaste Porissa. Kuva: Sofia Malinen
Vappukaste. Kuva: Sofia Malinen

Porissa tapahtuu Pori Jazzien ja SuomiAreenan lisäksi paljon muuta, muun muassa Porispere-rockfestarit, teatterifestivaali Lain§uojattomat ja Pori Film Festival. Myös luonto on Porissa lähellä: aivan kampuksen vieressä sijaitsee Kirjurinluodon ulkoilu- ja virkistysalue, muutaman kilometrin päässä Porin metsä ja urheilukeskus ja Meri-Porissa Yyterin hiekkaranta. Porissa on edullista asua ja liikkuminen sujuu kätevästi kävellen tai pyöräillen. Oman paikallisen opiskelijaetujärjestelmä Slice:n ansiosta opiskelijoilla on käytössään koko Suomen parhaat opiskelijaedut!

Sivun kansikuva: Pinja Akkanen