Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle jos:

  • haluat syventää osaamistasi varhaiskasvatuksessa
  • haluat toimia päiväkodin johtajana
  • haluat hankkia valmiuksia varhaiskasvatuksen hallintoon, johtamiseen ja koulutukseen

 

Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella. Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen opettajan tai lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelmassa.
 
Maisteriopinnoissa ymmärryksesi varhaiskasvatuksen alasta syvenee ja saat valmiuksia soveltaa tietämystäsi lasten oppimisesta ja kehityksestä sekä pedagogisesta suunnittelusta asiantuntijatehtävissä, hallinnossa ja kouluttajana. Osana koulutusta suoritat opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat sinulle laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden ja valmiudet opettajan tehtävien itsenäiseen hoitamiseen.

Tutkinto antaa kelpoisuuden päiväkodin johtajan tehtäviin, varhaiskasvatuksen ja varhaiserityiskasvatuksen kouluttaja-, asiantuntija- ja hallintotehtävissä toimimiseen.

Helena Vainisalo
Valmistuttuani Turun yliopistosta varhaiskasvatuksen opettajaksi, halusin jatkaa opintojani varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa Rauman kampuksella, ja näin laajentaa osaamistani sekä uramahdollisuuksiani.
Helena Vainisalo
varhaiskasvatuksen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • päiväkodin johtaja
  • kouluttaja
  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja
  • erityisopettaja
  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • esiopettaja

 

 

Asiasanat: kasvatustiede