Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, Suomen historia, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut erityisesti oman maasi historiasta
  • haluat tarkastella menneisyyden tapahtumia ja ilmiöitä eri näkökulmista
  • haluat ymmärtää, miten Suomen historia liittyy laajempiin yhteyksiin kansainvälistyvässä maailmassa

Suomen historian maisteriopinnoissa saat laaja-alaisen kuvan oman maamme historiasta. Koulutuksessa paneudutaan eri näkökulmista muun muassa arjen ilmiöiden, joukkoliikkeiden, sosiaalisen organisoitumisen, elämäntapojen, taloudellisten ilmiöiden sekä mentaliteettien historiaan.

Kansainvälistyvässä maailmassa on tärkeää liittää Suomen historia laajempiin yhteyksiinsä, osaksi Euroopan ja koko maailman historiaa. Turun yliopiston Suomen historian oppiaineessa on keskitytty muun muuassa  sukupuoli- ja perhehistorian, työ- ja elinkeinoelämän sekä kaupunkihistorian tutkimukseen.

Suomen historian opiskelijana saat monipuoliset valmiudet aloille, jotka edellyttävät suomalaisen yhteiskunnan ja sen historiallisten taustojen tuntemista. Opinnosta on hyötyä esimerkiksi opetus- ja tutkimustyössä sekä museo- ja arkistoalalla. Suomen historiasta voi valmistua myös historianopettajaksi.

Lisäksi Suomen historian opiskelu pätevöittää myös tiedon analysointiin ja kirjalliseen työskentelyyn liittyviin viestintä- ja media-alan ammatteihin, sillä se kehittää informaatioyhteiskunnassamme tarvittavaa kriittistä tiedon hankinnan ja käytön taitoa sekä harjaannuttaa kielellisiä valmiuksia.

Suomen historiasta valmistuneita työskentelee myös valtionhallinnossa, arkistoissa, järjestöissä sekä kulttuurialan yrittäjinä ja kirjoittajina.

Kuva Suomen historian opiskelija Mikko Sairasta
Minua kiinnosti kotimaisen kulttuurin tunteminen historian perspektiivistä. Meillä on todella asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää henkilökuntaa, joka auttaa sinua syventämään tietojasi Suomen historiasta!
Mikko Saira
Suomen historian opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • historian opettaja
  • tiedottaja
  • toimittaja
  • yrittäjä
  • tutkija