Opiskelu suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmassa

Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman koulutusala on humanistiset tieteet. Maisteriohjelman tieteenala on kielitiede. Opinnot koostuvat 90 opintopisteen laajuisista suomen, sen sukukielten ja kulttuurin opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta suomen kielen ja sen sukukielten alaan kuuluvasta tutkielmasta, joka laaditaan suomeksi.

Maisteriohjelmasta vastaa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine. Opintojaksot poimitaan Kulttuuri ja yhteiskunta -kokonaisuutta lukuun ottamatta pääsiassa suomen kielen ja fennougristiikan oppiaineiden aineopintojen ja syventävien opintojen tarjonnasta. Joitakin opintojaksoja voi valita sopimuksen mukaan myös esimerkiksi fonetiikan oppiaineesta.

Jokaisen opiskelijan on tutustuttava teoreettisella tasolla suomalais-ugrilaisiin kieliin, ja halutessaan opiskelijan on mahdollista perehtyä suomen kielen ohella johonkin muuhun suomalais-ugrilaiseen kieleen esimerkiksi sisällyttämällä sopimuksen mukaan viron tai unkarin opintojaksoja Fennougristiikka ja kielen teoria -sisältökokonaisuuteen. Toiseen kieleen perehtyminen ei kuitenkaan ole pakollista.