Filosofia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut tieteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ja muun inhimillisen ajattelun ja toiminnan taustalla olevista periaatteellisista kysymyksistä
  • sinussa on älyllistä uteliaisuutta ja ihmettelyn kykyä, mutta samalla myös kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä

Filosofia pyrkii tutkimaan ihmisenä olemisen ja todellisuudeen luonnetta. Filosofian opiskelijoille yhteistä on kiinnostus perustavanlaatuisiin kysymyksiin ja niiden ratkaisuyrityksiin. Filosofian opiskelu antaa perusteelliset tiedot teoreettisen ja käytännöllisen filosofian perusteista ja tutkimusmenetelmistä sekä harjaannuttaa filosofiseen ajatteluun ja argumentaatioon.

Filosofian koulutus kehittää analyyttisiä ja systemaattisia ajattelun taitoja, jotka ovat hyödyllisiä kykyjä työelämää ja muita oppiaineita varten. Valtiotieteen maisterin tutkinto filosofia pääaineena antaa sinulle monipuoliset työelämävalmiudet ja pätevyyden erityisesti tutkijan ja korkeakoulunopettajan tehtäviin, pedagogisten opintojen kanssa lukion filosofian opettajan työhön. Valmistuneet ovat sijoittuneet myös järjestöihin, yrityksiin, media-alalle ja valtionhallintoon.

Turun yliopiston filosofian oppiaineen vahvuutena on teoreettisen ja käytännöllisen filosofian läheinen suhde ja tiivis yhteistyö. Oppiaineen vahvuusalueita ovat filosofian historia, yhteiskuntafilosofia, mielen ja havainnon filosofia sekä käytännöllinen etiikka.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • tutkija
  • lehtori
  • projektiasiantuntija
  • palvelupäällikkö
  • viestintäasiantuntija