Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut vuorovaikutuksesta lasten ja nuorten kanssa
  • haluat kouluttautua sekä itsenäiseen työhön että moniammatilliseen yhteistyöhön pystyväksi opettajaksi ja kasvattajaksi

Kaksivuotinen luokanopettajan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu korkeakoulututkinnon sekä hakukohteen perus- ja aineopinnot suorittaneille. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan kahden vuoden aikana kasvatustieteen syventävät opinnot ja perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Suurin osa luokanopettajaksi valmistuneista työskentelee opetustehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on kelpoisuus toimia esiopetuksessa ja luokanopettajana perusopetuksessa luokilla 1-6. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet myös kasvatusalan hallinnollisiin, suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille.

Turun yliopistossa annettava opetus pohjaa korkealaatuiseen tutkimukseen. Laaja sivuainevalikoima antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kiinnostavien aineyhdistelmien suorittamiseen ja omannäköisen tutkinnon suunnitteluun. Toimivat kansainväliset suhteet mahdollistavat opiskelijavaihdon eri puolille maailmaa.

Sitaatti_edu_Turku-OKL_KAlle-KArjalainen_opiskelija
Turun opettajankoulutuslaitos on antanut minulle laadukkaan koulutuksen ja hyviä ystäviä!
Kalle Karjalainen
Turun opettajakoulutuslaitoksen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • luokanopettaja
  • aineenopettaja
  • erityisluokanopettaja
  • esiopettaja
  • rehtori