Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut vuorovaikutuksesta lasten ja nuorten kanssa
  • haluat kouluttautua sekä itsenäiseen työhön että moniammatilliseen yhteistyöhön pystyväksi opettajaksi ja kasvattajaksi

Turun yliopiston Rauman kampuksella toteutettava kaksivuotinen luokanopettajan tutkinto-ohjelma on tarkoitettu korkeakoulututkinnon sekä kasvatustieteen perus- ja aineopinnot suorittaneille. Tutkinto-ohjelmassa opiskellaan kahden vuoden aikana kasvatustieteen syventävät opinnot ja perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa yhdistyvät kasvatustieteellinen teoriapohja ja käytännön harjoittelu. Saat valmiudet opetuksen ja oppimisen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä perusteltuun pedagogiseen päätöksentekoon.

Suurin osa luokanopettajaksi valmistuneista työskentelee opetustehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on kelpoisuus toimia esiopetuksessa ja luokanopettajana perusopetuksessa luokilla 1-6. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet myös kasvatusalan hallinnollisiin, suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet ovat sijoittuneet valmistumisensa jälkeen hyvin työmarkkinoille.

Turun yliopistossa annettava opetus pohjaa korkealaatuiseen tutkimukseen. Laaja sivuainevalikoima antaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kiinnostavien aineyhdistelmien suorittamiseen ja omannäköisen tutkinnon suunnitteluun. Toimivat kansainväliset suhteet mahdollistavat opiskelijavaihdon eri puolille maailmaa.

Sitaatit opiskelijalähettilas Ida Mäki
Turun yliopistossa parasta on todella monipuolinen opiskelutarjonta ja se, että kampukset sijaitsevat kolmella eri paikkakunnalla. Hakijalla on varaa valita!
Ida Mäki
luokanopettajaopiskelija,Rauma
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jolla on merkitystä.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • luokanopettaja
  • aineenopettaja
  • erityisluokanopettaja
  • esiopettaja
  • rehtori