Poliittinen historia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut politiikasta, historiasta, kansainvälisistä suhteista ja globaaleista ilmiöistä
 • haluat ymmärtää nyky-maailman historiallisia juuria ja laajoja taustoja
 • tähtäät työuralle, jossa voi vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan ja päätöksentekoon 

Koulutuksesta valmistuu yhteiskuntaa ja maailman tapahtumia ymmärtäviä asiantuntijoita, jotka  osaavat löytää, analysoida ja tuottaa tietoa ja työllistyvät hyvin. Valtiotieteen maisterin koulutus sopii sinulle jos tähtäät diplomaatin, poliitikon, tutkijan, virkamiehen, tiedottajan, toimittajan tai opettajan uralle.  
 
Turun yliopiston poliittinen historia eroaa muista historioista siinä, että tutkimus kytkeytyy usein lähihistoriaan ja tämän päivän poliittisiin ratkaisuihin. Siten sen tarjoamat opit ovat hyvin sovellettavissa työelämässä. Opetus perustuu vankkaan tutkimukselliseen perinteeseen ja opettajina toimivat oman alansa johtavat tutkijat.

Valmistuneet ovat sijoittuneet valtionhallintoon, järjestöihin, kansainvälisiin tehtäviin, viestintä- ja media-alalle, yritysmaailmaan, koulutussektorille ja tutkimustehtäviin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Koulutuksesta valmistuneet ovat ovat työllistyneet erityisen hyvin, osa edennyt todella merittäviin tehtäviin.

Sitaatti soc polhis Seppänen
Poliittinen historia tarjoaa laajan käsityksen siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja samalla itse oppii ymmärtämään miten menneisyyden tapahtumat vaikuttavat nykypäivään. Lisäksi oppiaine tarjoaa hyvät erikoisopinnot ja tutkinnon pystyy rakentamaan juuri itsensä näköiseksi!
Kaneli Seppänen
poliittisen historian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • koulutussuunnittelija
 • ylitarkastaja
 • erityisasiantuntija
 • yliaktuuri 
 • tutkija
 • viestintäkonsultti
 • politiikan toimittaja
 • etuuskäsittelijä
 • ministerin erityisavustaja
 • järjestöpäällikkö