Poliittinen historia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut politiikasta, historiasta, kansainvälisistä suhteista ja globaaleista ilmiöistä
 • haluat ymmärtää nyky-yhteiskunnan vaikutusmekanismeja ja niiden historiallista taustaa
 • tähtäät työuralle, jossa voi vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan ja päätöksentekoon 

Koulutuksesta valmistuu yhteiskuntaa ja maailman tapahtumia ymmärtäviä asiantuntijoita, jotka osaavat löytää, analysoida ja tuottaa tietoa ja jotka työllistyvät hyvin. Koulutus sopii sinulle, jos tähtäät esimerkiksi diplomaatin, poliitikon, tutkijan, virkamiehen, tiedottajan, toimittajan tai opettajan uralle tai muihin yhteiskunnallisiin asiantuntijatehtäviin.
 
Turun yliopiston poliittinen historia eroaa muista historian oppiaineista siten, että tutkimus keskittyy erityisesti lähihistoriaan, jonka vaikutukset ulottuvat tämän päivän yhteiskuntiin ja poliittisiin ratkaisuihin. Opintojen tarjoamat tiedot ja taidot ovat siten hyvin sovellettavissa työelämässä. Opetus perustuu vankkaan tutkimukselliseen perinteeseen, ja opettajina toimivat oman alansa johtavat tutkijat.

Valmistuneet ovat sijoittuneet valtionhallintoon ja muuhun julkishallintoon, järjestöihin, kansainvälisiin tehtäviin, viestintä- ja media-alalle, yritysmaailmaan, koulutussektorille ja tutkimustehtäviin yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa. Poliittisesta historiasta valmistuneet ovat työllistyneet erityisen hyvin, ja monet ovat edenneet huomattavan merkittäviin tehtäviin. 

Sitaatti soc polhis Seppänen
Poliittinen historia tarjoaa laajan käsityksen siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja samalla itse oppii ymmärtämään miten menneisyyden tapahtumat vaikuttavat nykypäivään. Lisäksi oppiaine tarjoaa hyvät erikoisopinnot ja tutkinnon pystyy rakentamaan juuri itsensä näköiseksi!
Kaneli Seppänen
poliittisen historian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • koulutussuunnittelija
 • ylitarkastaja
 • erityisasiantuntija
 • yliaktuuri 
 • tutkija
 • viestintäkonsultti
 • politiikan toimittaja
 • etuuskäsittelijä
 • ministerin erityisavustaja
 • järjestöpäällikkö